Raadslid?! Maar waarom…

HANS VAN GERREVINK

Raadslid?! Maar waarom…

In mijn jeugd ging het veel over politiek. Ik snapte er nooit wat van. Ik herinner me wel de levendige discussies die mijn oudste zus met mijn vader had. Tot laat in de avond. Ze werden het niet altijd eens… Meer niet dan wel.

Verder ken ik Den Uyl van TV. Het eerste kabinet van Agt. Samen met Joop Zoetemelk dacht ik. Maar die won de tour. Weer anders. Brandpunt in de Markt (wie kent die tune niet), over de crisis eind jaren ’70 en begin jaren ’80 en de oplossingen en de wenkbrauwen van Ruud Lubbers

Kortom, het ging vroeger thuis veel over politiek en de toestand in de wereld. Daar is vermoedelijk de basis gelegd voor mijn ambities nu. De basis voor mijn keuze voor het CDA. Vanuit gedeelde kernwaarden die ik al tijdens mijn opvoeding meekreeg. Dit werden voor mij ‘herkenwaarden’ in het CDA.

Ik groeide op in de arbeiderswijk ‘de Metaalbuurt’ in Apeldoorn-Zuid. Een hoge arbeidsmoraal en een betrokken en loyale groep hardwerkende mensen. Vroeger zag ik dat zelf niet helemaal, maar nu ben ik trots om daar uit voort te zijn gekomen.

Foto: embedded uit indebuurt.nl

Mijn eerste CDA congres op 11 september 2021 voelde als thuiskomen. Persoonlijke uitgangspunten komen overeen. In Apeldoorn was dat op gemeentelijk niveau niet anders. Mijn oriëntatie op andere partijen in Apeldoorn was noodzakelijk, maar leidde niet tot een andere conclusie. Ik hoor bij het CDA, ik ben CDA. Een christendemocraat. Spiritueel verbonden aan het PKN.

Dat klinkt zwaar, maar dat is het helemaal niet. Je hoeft in mijn optiek niet ‘verplicht religieus’ te zijn op het CDA te stemmen. De kernwaarden zijn universeel. Die kunnen ook door agnosten of atheïsten worden onderschreven. Hoe gek dat ook klinkt. Maar er gaat een grote verbindende kracht uit van de kernwaarden. Kijk zelf maar:

Zuinig zijn op wat we hebben (rentmeesterschap)
We moeten goed zorgen voor de natuur en cultuur in Apeldoorn. Die is niet van ons alleen, maar ook van kinderen en kleinkinderen. Behoud vraagt veel van ons. Creativiteit en vindingrijkheid.

Zelf dingen regelen (gespreide verantwoordelijkheid)
Je ziet heel vaak dat mensen zelf al dingen doen. In de buurt zoals Heel Apeldoorn Rein, op mijn hockeyclub AMHC, in kerken of moskeeën. Als vrijwilliger bij de Kap of Zonnebloem. Overal. Het CDA vindt dat geweldig. De overheid moet helpen dit te doen en vertrouwen geven. Neem je verantwoordelijkheid en help mee.

Eerlijk (publieke gerechtigheid)
We staan achter de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Anders wordt het een chaos in je straat, wijk of buurt. Regels maken dingen mogelijk en zijn niet alleen blokkerend. Grenzen stellen, oneerlijke dingen voorkomen. Alles in het teken van rechtvaardigheid. Zo zorgen we ook voor kwetsbare en afhankelijke mensen in Apeldoorn.

Samen (solidariteit)
We moeten groepen bij elkaar brengen. Verbinden. We zien dat we allemaal aandacht nodig hebben. Laten we als mensen op elkaar blijven letten. De overheid zorgt voor de basis, de rest moeten we samen doen. Met oog voor elkaar.

Is dat dan de reden waarom ik in de raad van Apeldoorn wil stappen?

Nee, niet alleen daarom. Ik merkte de laatste jaren dat ik vaker invloed wilde hebben over hoe het in Apeldoorn geregeld is. Wilde meedenken omdat ik vind dat ik wat toevoeg. Nieuwsgierig ben, interesse heb ik het publieke debat en het verbeteren van de stad én de dorpen.

Ik neem alles wat daar bij hoort voor lief. Met liefde. Veel uren in de week volg ik het afgelopen half jaar de fractie. Neem ik deel aan vergaderingen en bekijk de Politieke Markt en raadsvergadering. Lees de stukken en vorm mijn mening. Altijd vanuit mijn positieve karakter en constructieve insteek.

Ik wil mijn bescheiden rol in de raad benutten om de Apeldoornse samenleving wat beter te maken. Schoon, heel en veilig. Het controleren van het college en het bijdragen aan een respectvolle discussie in de raad. In Apeldoorn zie ik steeds vaker voorbeelden van de excessen die de boventoon voeren. Ik vertegenwoordig het geluid van de bescheiden middengroep. Die simpelweg haar best doet. Zij sneeuwen wel eens onder in de verharde discussies en extreme standpunten. Ik maak deze groep graag zichtbaar met als doel Apeldoorn veiliger, socialer en van ons allemaal te maken. Een stem op mij is daarom een stem voor jezelf.