To GO or not to GO…

To GO or not to GO…
bron van dit citaat: de Stentor, 8 mei 2022

Zou dat de vraag zijn? In Apeldoorn wordt er toch met enige regelmaat aandacht besteed aan het wel en wee van inwoners die zich uitlaten over GO-sharing. De deel-vervoer-onderneming die deelfietsen en deelscooters in diverse soorten en maten door heel Apeldoorn heeft staan voor algemeen gebruik.

Het meest recente artikel in de Stentor komt Maranke aan het woord. Vanuit haar rolstoel ervaart ze veel last van fout geparkeerde scooters of fietsen. Het manoeuvreren met een rolstoel – stoep af, stoep op – is niet gemakkelijk. Reden voor de raad om met de fracties vragen te stellen in het ‘Presidium’. Een overleg van alle fractievoorzitters én de burgemeester om zaken die spelen te agenderen.

Meldpunt GO Sharing

In dit overleg is – alweer – gesproken over de samenwerking met GO Sharing. Het gesprek gaat veel over overlast, maar ook over de positieve geluiden. Gezien het feit dat de scooters en fietsen veel ‘zwerven’ over stoepen en andere openbare ruimte, maakt dat ze veel gebruikt worden. En dat is in het straatbeeld ook zichtbaar. Want wie ziet de felgroene deel-vervoermiddelen niet af en toe rijden?

Maar toch is er reden voor een meldpunt. Om onderzoek te doen onder inwoners. Gebruikers en niet-gebruikers. Positief en negatief. Pas dan kun je ook een goed afweging maken voor de toekomst.

Daarnaast moet de verantwoordelijk wethouder nog in gesprek met het platform gehandicapten in Apeldoorn (PGA). Ik vermoed dat zij blij zouden zijn met een iets meer strenge regeling in het stallen of betere handhaving of ondersteuning.

GO leeft!
bron van dit citaat: AD 7 mei

Maar dat het onderwerp leeft merk ik zelf ook wel. Het meldpunt wordt massaal gedeeld op de socials (zie de facebookpagina van de gemeenteraad) en de opmerking variëren van heel positief tot – zag ik tot mijn verbazing – een ‘cynische grap voor zure zeurende bejaarden…’. Het kan verkeren in de maatschappij.

bron van dit citaat: stentor 28 januari

Op basis van de reacties zal het college van burgemeester en wethouders vast tot een oplossing komen die voor de grootste groep het beste uitpakt. Immers we zijn niet de enige met problemen met deze manier van vervoer. In Amersfoort en Zwolle is de discussie ook gevoerd. Waarbij Zwolle een andere keus heeft gemaakt. Benieuwd of het met nieuwe partners beter gaat.

Natuurlijk zullen wij dit als CDA Apeldoorn goed blijven volgen. Heeft u iets wat u met ons wilt delen, dan kan dat natuurlijk altijd.

Neemt u dan contact met mij of de fractie op?

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.