F50

Fietssnelweg in opspraak

Als je de term F50 hoort zou het kunnen dat je denkt aan de in 1995 gelanceerde gelimiteerde versie van de Ferrari. Niets is minder waar. De F50 is de naam van de beoogde fietssnelweg tussen Apeldoorn en Epe, later wellicht zelfs tot Zwolle.

De enige overeenkomst op dit moment tussen de Ferrari en het fietspad F50 is dat ze beiden nogal prijzig lijken te zijn. De te investeren bedragen lopen in de discussie wat uit één, afhankelijk van welke positie je inneemt. Als je het complete plaatje neemt lopen de investeringen tot in de tientallen miljoenen op. Meegeholpen door Rijk of Provincie zouden de gemeenten Apeldoorn en Epe kunnen instemmen met hun eigen onderdelen voor deze investering. Voor Apeldoorn betreft dat voor de 4km fietspad op Apeldoorns grondgebied dik 6 miljoen euro.

In de gemeente-overstijgende stuurgroep (Epe, Apeldoorn, Cleantech Regio) lijkt niet uniform te zijn afgesproken wat op welk moment moet worden besloten. Daar waar Epe een nieuw begroting afwacht met nog kans op besparingen, staat het stuk deze week op de agenda van de PMA in Apeldoorn.

Dit leidt tot wrevel bij de gemeente Epe die dat deze week in een brief aan het college liet weten. Zo schrijft de Stentor vandaag.

Zoals altijd gaat het hier om verschillende belangen, verschillende doelgroepen en geld. Het is begrijpelijk dat een gemeente als Epe zich hard maakt voor een fietspad naar Apeldoorn, zo is het ook begrijpelijk dat het kleine onderdeel in Apeldoorn (4km) minder belangrijk voelt en daarnaast het huidige tracé nog best wat natuurimpact heeft nu de oude route door aanwonenden is afgewezen.

Ook de nieuwe route leidt tot veel inspraak. Er zal secuur moeten worden afgewogen. Na een lange aanloop. Ik ben nu al benieuwd naar het resultaat en wens Wethouder Willems succes.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.