Coalitie en oppositie

Coalitie en oppositie

Met enthousiasme werd gisteren de nieuwe coalitie in de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn gepresenteerd. Twee termen in de titel van het persbericht vallen op: ‘razendsnel’ en ‘uniek’. Laten we eens onderzoeken wat de coalitie in Apeldoorn de komende jaren kan betekenen. Én wat de rol van de oppositie kan zijn. Nu door een akkoord op hoofdlijnen meer ruimte komt voor dualisme in de raad.

Razendsnel en uniek

De vraag die bij mij oprijst als er een term als razendsnel wordt gebruikt en ter illustratie wordt vermeld dat Apeldoorn de eerste gemeente met meer dan 150.000 inwoners is die een akkoord presenteert, of snelheid niet te belangrijk was.

Om op te vallen, te winnen, is het fijn om de eerste te zijn. En zeker niet het voorbeeld van de landelijke politiek te volgen die veel tijd nodig had om tot overeenstemming te komen. Maar als snelheid voor zorgvuldigheid gaat, onder druk alles vloeibaar wordt, dan kan het zijn dat een akkoord in de komende periode geen akkoord blijkt te zijn. Dat veel dingen onbesproken bleven en vergeven zijn door de coalitiegenoten.

Uniek is de combinatie zeker. VVD en SP stonden in de afgelopen raadsperiode vaak lijnrecht tegenover elkaar. Nu echt samen? De SGP heeft in de afgelopen raad vaak ‘meegestemd’ met de coalitie. Maar was de unieke kans om dit keer mee te doen (voor het eerst na de oorlog) belangrijker dan de inhoud? En wat is de ambitie van Groen Links geweest? En heeft de Lokale partij zich niet te veel naar de achtergrond laten zetten? We hebben 4 jaar om dat te ervaren.

Het gaat om de inhoud

Het gaat natuurlijk om de inhoud. En die ken ik nu nog niet. Wat ik wel begrijp is dat er een akkoord is op hoofdlijnen. Een belangrijke stap vooruit. Want dat geeft meer ruimte aan dualisme, zoals ook Tjeenk-Willink schreef in zijn eindverslag vorig jaar. Ook het NRC besteedde daar in september aandacht aan.

Dat betekent dat ook voor de uitwerking van de de verschillende thema’s als wonen, energie, armoede en zorg nog ruimte is voor inbreng. Ook voor de oppositie. Dat er samenwerkingsverbanden binnen en buiten de coalitie kunnen worden gezocht en dat daardoor iedereen weer kan mee doen.

Ondanks dat dus de coalitie een zeer krappe meerderheid heeft, zal zij dus moeten verkennen wie behulpzaam wil zijn als die meerderheid op principiële thema’s niet kan worden verzilverd. En dat gaat met deze unieke eerder genoemde combinatie zeker op onderwerpen gebeuren.

Brede welvaart

Ik ben enthousiast over de term ‘Brede Welvaart’. Een echt CDA begrip. Want het gaat nu niet meer alleen om de economische ontwikkeling, maar om een meer integrale benadering waarin sociologische beginselen en ecologie ook een rol spelen. Niet voor niets hebben wij medio februari met onze fractiecollega’s in Eindhoven gesproken over hun vooruitstrevende ideeën daarover en dit ingebracht in de PMA van 17 februari (startgesprek economische koers 2040).

Brede welvaart gaat niet gelijk op met economische ontwikkeling (bron: Koersnotitie Apeldoorn 2040)

Het wordt dus een mooie tijd voor zowel coalitie als oppositie. Want het betekent dat we meer kunnen samenwerken. Dat coalitie en oppositie niet per definitie tegenover elkaar staan, maar met elkaar de stad vooruit helpen. De inwoners faciliteren en iedereen mee laten tellen.

Ik hoop dat de coalitie zelf ook kwetsbaar durft te zijn.

Handen uit de mouwen en aan de slag!

De titel van het akkoord is veelzeggend en straalt daadkracht uit. Deze daadkracht kost geld. Maar liefst 7 wethouders zijn nodig voor de opgaven van de komende jaren. Dat had minder gekund. Het geld van extra wethouders had ook ten gunste van het uitvoeringsapparaat kunnen komen. De ambtenaren, de professionals. Dan doe je niet alleen recht aan het eerste punt van Tjeenk Willink (een bestuursakkoord op hoofdlijnen), maar heb je ook echt oog voor de wijze waarop we de verandering vorm geven. Veel input komt van professionals de ambtenaren, de werkvloer. Werk aan uitvoering schrijft Tjeenk Willink in zijn verslag (pag. 4) over de informatiefase. Het echte dualisme komt namelijk niet alleen van de raad, maar ook van de kritische ambtenaar. Laten we daar altijd oog voor hebben.

De rol van de oppositie

Ik heb nu al zin om met de overige (9!) partijen mee te doen aan de debatten over de uitwerking van de hoofdlijnen. Om samen met de partijen die we gesproken hebben te werken aan onze inbreng. Het bestuursakkoord van de raad te maken in plaats van de coalitie. Met 39 mensen samen te werken aan een beter Apeldoorn. Zoals de verbindende rol van het CDA werkt.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.