Indrukwekkend Doerfart (lees: Klarenbeek)

Indrukwekkend Doerfart (Klarenbeek)

Gissteravond, 20 april 2022, was ik voor het eerst bij de vergadering van Klarenbeeks Belang (KB) in Klarenbeek. De belangenvereniging voor vertegenwoordiging van het Apeldoornse dorp. Zelf schrijven ze “Klarenbeeks Belang is een door beide gemeenten (Apeldoorn en Voorst) officieel erkende belangenvereniging die als doelstelling heeft het plaatselijk belang te behartigen in de breedste zin van het woord.” (bron: website KB).

Als CDA Apeldoorn hebben we een goede band met alle dorpen en dus ook met de vertegenwoordigers daarvan. Daarom mijn aanwezigheid in het Multifunctioneel Centrum Klarenbeek tijdens deze vergadering.

Volle bak
Niet één maar twee vrijwilligers van het jaar 2021!

De bovenverdieping van het MCF Klarenbeek puilde uit. Alle stoelen waren bezet en de gratis koffie en consumpties vonden gretig aftrek. Ik was onder de indruk van de betrokkenheid van zoveel dorpelingen bij hun dorpsvereniging en vertegenwoordigers. Ik was ook onder de indruk wat er in Klarenbeek in de afgelopen jaren is bereikt. Niet alleen door KB, maar ook door de samenwerkingen met de gemeente Apeldoorn en de gemeente Voorst.

Belangrijke zaken

En het gaat in Klarenbeek ook ergens om. Naast het waarborgen van woningen voor nieuwe Klarenbekers (die op deze vergadering overigens ook van harte welkom in het dorp werden geheten), spelen ook de schaarse ruimte en de energietransitie voor het dorp een belangrijke rol.

Zonnevelden op waardevolle landbouwgronden is niet wat het dorp voor staat. Is ook niet wat het CDA Apeldoorn graag wil. Wij willen samen met de mensen die in de buitengebieden wonen overleggen en uitwerken hoe we wel aan de opwekking van duurzame energie kunnen voldoen. Het net getekende coalitieakkoord heeft in Apeldoorn ineens weer windmolens met een tip van 300 meter (!) op de kaart gezet. Laten we het daar eerst eens in de raad over hebben.

Marktbezoek

Heel slim van KB was het betrekken van de lokale verenigingen. De nieuwe inwoners kunnen zo gemakkelijk kennis maken. En zeg nou zelf. Wat is er beter om je sociale leven in een nieuw dorp op te bouwen dan lid worden van een vereniging. Buurtmaken noemen ze dat.

Of het nu een sportvereniging is, de muziekvereniging of de oranjevereniging, Klarenbeek heeft mij bewezen dat het bruist. Dat het leeft in alle opzichten. Als zelfs de lokale politie op je vergadering komt, heb je wat bereikt.

Kennismaken

Een belangrijk doel voor mij was kennismaken. Zo schudde ik scheidend voorzitter Erik Neuteboom de hand, sprak zijn vrouw en hoorde van de secretaris dat de vacature van voorzitter nog niet is vervuld. Met alle deelnemers aan deze vergadering verwacht ik niet dat deze plek lang leeg blijft.

Echt kennis maakte ik door de – korte versie – van de film die de familie Visser had geproduceerd. Van Doerfart tot Klarenbeek kreeg toen voor mij echt betekenis en de impact van de familie Krepel, toen en nu op dit prachtige dorp.

Een waardevol bezoek, dat voor herhaling vatbaar is.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.