Vragen over veiligheid Osseveld-Woudhuis

Vragen over veiligheid in de wijk Osseveld-Woudhuis
Veiligheid in Osseveld-Oost
De opening van mijn campagne begon met deze zin

Mijn campagnefilmpje van februari begon ik met de zin: “Osseveld-Oost gaat ten onder aan vernieling, verrommeling en overlast“. Waarbij ik er van overtuigd was dat dat niet zo hoefde te zijn als we allemaal samen ons best blijven doen voor veiligheid, samen ‘Heel Apeldoorn rein’ houden en een beetje hulp krijgen bij handhaven en aanspreken.

Toch verschijnt er op 16 mei 2022 opnieuw een artikel in de Stentor dat helaas verslag doet van datgene dat ook al in de Facebook groep van de wijk staat (3 mei 2022). De ‘Terreur van een groep jongeren’ in de wijk die inwoners schrik aanjaagt, angstig maakt en het gevoel van veiligheid doet afnemen. Een kwalijke zaak.

Het CDA Apeldoorn stelt vragen aan burgemeester Heerts

Reacties van inwoners van de wijk zijn niet mals. Om de veiligheid aan te pakken is actie nodig. Het CDA Apeldoorn steunt de roep om actie en stelt in de gemeenteraadsvergadering van 19 mei 2022 vragen. Welke concrete acties voert de gemeente uit om het gevoel van samenleven in Osseveld-Woudhuis op peil te krijgen.

De politie schijnt de betreffende groep al in beeld te hebben waardoor het logisch lijkt over te gaan tot handhaven, aanspreken of in elk geval in gesprek te gaan.

De portefeuille rondom veiligheid is het domein van de burgemeester. Daarom was in ik de gelegenheid vandaag mijn actualiteitsvragen door te nemen met de burgemeester en deze op de agenda te plaatsen van de raadsvergadering.

Veilig samenleven een thema

In het CDA verkiezingsprogramma 2022-2026 benoemen wij het thema veiligheid meermaals. Met name vanuit het gedachtegoed dat de samenleving uitgaat van samen leven. Een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor vrijwilligers, wijkbewoners, scholen verenigingen en zorgprofessionals. Vanzelfsprekend ligt de basis bij de ouders van deze jeugdige wijkbewoners of -bezoekers.

Ook op mijn persoonlijke flyer besteedde ik aandacht aan het veiligheidsgevoel in de wijk: “Zorgen voor verlichting, voorkomen van verrommeling en vernieling. Stimuleren van hulp en ontmoeting”. Een idee dat volgens mij juist op dit moment van toepassing is.

Vragen geven antwoorden

In de raadsvergadering van 19 mei staan de actualiteitsvragen als laatste punt op de agenda. Een lange adem is dus donderdag vereist. Maar wees gerust. Ik zal vanzelfsprekend ook de antwoorden met jullie delen. En om de verwachtingen even te temperen. Het zal daarmee niet vrijdag zijn opgelost. Maar is onder de aandacht gebracht. Samen zullen we ook alert moeten blijven, onze jeugd aanspreken en in contact blijven met elkaar. Dan wordt het vanaf vrijdag in elk geval beter.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.