Antwoorden uit de raad

Antwoorden uit de raad

Gisteravond was de raad. De gemeenteraad. Waarin de door mij gestelde actualiteitsvragen voor het CDA Apeldoorn zijn behandeld. Eigenlijk ook weer de eerste echte raadsvergadering. Want na de verkiezingen is het vooral gegaan over afscheid van mensen en de toetreding (beëdiging) van nieuwe leden van de raad of fracties. Een uitgebreide agenda dus, waarbij ik op de publieke tribune vooral in afwachting was van de antwoorden van de burgemeester bij agendapunt 12: “Overlast en ‘Terreur’ in Osseveld-Woudhuis”.

Een lange agenda in korte tijd

Als je de agenda van de raadsvergadering opent zie je dat de stukken behorend bij de agendapunten ruim 1700 pagina’s beslaan. Dat kan natuurlijk overweldigend overkomen en onmogelijk voor te bereiden. Als je goed kijkt, valt dat gelukkig mee. Vanwege de uitermate zorgvuldige voorbereiding bevatten veel agendapunten ook zonder inhoudelijke behandeling veel A4’tjes. Zo zijn feitelijke hamerstukken bij benoemingen van raadsleden, fractievertegenwoordigers, een griffier en verschillende commissies omvangrijk. Inhoudelijk leiden ze niet tot veel discussie. Dus de behandeling gaat snel.

Bijzonder agendapunt voor SGP Wethouder Henk van den Berge
SGP wethouder Van den Berge ontvangt een Koninklijke Onderscheiding

Een bijzonder moment bij het ingelaste 3e agendapunt. Voor het eerst levert de SGP in Apeldoorn een wethouder. Dat betekent dat voor Dhr. van den Berge na 20 jaar het raadslidmaatschap ophoudt en dat hij een overstap maakt naar het college. In dezelfde zaal, maar op een andere plek.

Lovende woorden waren er van de burgemeester én een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor 20 jaar raadsledenwerk naast zijn werk als hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Gefeliciteerd!

Hamerstukken

Vervolgens gaat het snel. Een enorm aantal ‘rechtstreekse’ agendapunten behandelt de raad. Rechtstreeks naar de raad wil zeggen dat er geen voorbespreking op inhoud in de politieke markt (PMA) is geweest. In de meeste gevallen procedurele besluiten over bijvoorbeeld reguliere kleine bestemmingsplan wijzigingen voor woningbouw. Dit levert veel pagina’s, maar over het algemeen niet veel impact. Al zal ook dat per betrokkene verschillen.

Op enkele stemverklaringen na, waarbij partijen aangeven waarom ze voor of tegen zijn zijn alle agendapunten akkoord gegeven.

Het wipseizoen van Wieringa

De meeste tijd is tijdens de vergadering besteed aan de motie van Partij van de Dieren. Over het verminderen van tegels in tuinen. Vanwege de aanleiding, het NK Tegelwippen, worden gemakkelijke grappen door Lokaal Apeldoorn en WijApeldoorn gemaakt die zorgen voor hilariteit. Zo vraagt Dhr. Wiering (Lokaal Apeldoorn) zich hardop af “…of wippen het hele jaar mag of alleen tijdens het wipseizoen…”, en gaat ook Mevr. Haak (WijApeldoorn) door op het thema en meldt dat uit de cijfers blijkt dat er in Apeldoorn “…te weinig wordt gewipt”.

Na een uitgebreide toelichting door verantwoordelijk wethouder Huizer over het huidige beleid, dat mogelijk al kan voldoen, wordt het voorstel aangenomen. Het college gaat de inwoners van Apeldoorn helpen bij het afvoeren van tegels als ze deze uit hun tuin halen om te vergroenen.

De antwoorden van de burgemeester
Uitzicht vanaf mijn plek op de tribune

En dan is het tijd voor ‘mijn’ agendapunt in deze raad. De antwoorden van de burgemeester over de vragen over overlastbestrijding in Apeldoorn. Er is ruim de tijd om de vragen te behandelen, al is een debat bij actualiteitsvragen niet mogelijk. De burgemeester zet het volgende uit één:

  • Het probleem van overlast speelt niet alleen in Osseveld-Woudhuis, maar doet zich bijvoorbeeld ook voor in Herzberger Park (zie ook de Stentor van 20 mei 2022) en in heel Apeldoorn;
  • Het college én de burgemeester vindt het gedrag van de groep verwerpelijk; Het moet echt stoppen.
  • Er is veel actie door samenwerkende organisaties als politie, handhaving en Samen055. De groep jongeren die in beeld is jeugdig 12-14 jaar, maar vindt ook aansluiting bij 16/17-jarigen;
  • Extra verlichting is volgens handhaving niet echt nodig, cameratoezicht is een optie en kan vanuit de APV (plaatselijke verordening) worden gefaciliteerd;
  • Er blijkt uit recente voorbeelden dat ingrijpen helpt en tot succes leidt, al is de gemeente niet in staat alles te doen. De verantwoordelijkheid delen we met de ouders;
  • De ouders zijn inmiddels betrokken en krijgen een brief of worden bezocht. Daar horen ook gebiedsverboden bij (bestuurlijke ingreep);
  • De burgemeester doet ook een duidelijk appel op de ouders van de betrokken jongeren. Het gezin is – precies de CDA gedachte – de hoeksteen van de samenleving. Aanspreken begint daar. De verantwoordelijkheid ligt ook daar. Alsmede bij onderwijs en andere betrokkenen.
Bekijk de volledige beantwoording van de burgemeester tijdens de vergadering van de raad (bron: gemeente Apeldoorn)
Ook de burgemeester blij?
Bron citaat: Stentor 20 mei 2022

Mijn vermoeden is dat de burgemeester het ook prettig vindt om antwoorden te geven op deze vragen. Hij geeft duidelijk aan wat de gemeente op dit moment allemaal al wél doet. Op alle plekken in Apeldoorn Dat dat niet altijd wat oplevert is frustrerend, maar daarmee eindigt het niet. De burgemeester kon nu ook aangeven dat de bal niet alleen bij de gemeente ligt. Ik denk dat we het daar ook allemaal mee eens zijn. Ik ben dus blij en tevreden. Enerzijds om direct antwoord te krijgen op wat er allemaal wél gedaan wordt. Succesvol! Anderzijds zie ik ook dat het gezin een eigen verantwoordelijkheid heeft. En wij als wijkbewoners ook. In gesprek gaan, melden van overlast en als je gezinnen kent, biedt je hulp aan.

Hoe nu verder?

Ik heb vanochtend contact gezocht met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en met Samen055 (een hulporganisatie met verschillende zorgprofessionals bij elkaar). Binnenkort hoop ik – samen met mijn CDA collega’s – zelf te spreken met de hulpverleners en/of handhavers die met de jongeren in contact staan. Wellicht zelfs met de groep jongeren zelf. Of hun ouders.

Om te luisteren én te begrijpen.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.