Apeldoorn, laat je horen!

Apeldoorn, laat je horen!

De afgelopen maanden ben ik druk doende om met mensen in gesprek te komen. Niet eens om ze over te halen om op het CDA te stemmen of ze naar de Christendemocratie te bekeren.

Veel belangrijker is om te weten wat er in de gemeente speelt. Zowel in de stad als in de dorpen. Immers als raadslid is het noodzakelijk de inwoners te vertegenwoordigen in het publieke debat en je controletaak ook zo goed mogelijk uit te voeren.

Doe je mee?

Laat je horen!
juist nu is het moment daar om je te laten horen. Klamp ons aan, mail ons of laat een bericht achter op de website. (foto: CDA nederland)

Daarom vraag ik jullie om mee te doen. Laat je horen. Laat je zien. Neem contact met mij op. Ik beloof dat alles wordt gelezen of gehoord. En als het nodig is gaan we samen in gesprek. Misschien kom je ons wel tegen in onze groene campagnejassen.

Vanzelfsprekend kan ik als raadslid of zelfs wij als volledige fractie nooit beloven dat we wat jij vindt kunnen uitvoeren. Ik kan wel zeggen wat we er wel mee kunnen doen. Duidelijke verwachtingen ten aanzien van elkaar zijn altijd goed om te bespreken. Het is vaak het zoeken naar het optimale compromis.

Misschien goed om aan te geven dat dit aanbod niet alleen geldt voor de komende 6 weken, maar vooral ook na 16 maart (de datum van de verkiezingen) graag met een ieder in gesprek ga. Simpelweg om tijdens de komende raadsperiode continu te kunnen spreken namens inwoners van de gemeente Apeldoorn.

Keuzes maken

De raadzaal in Apeldoorn
De raadzaal in het gemeentehuis. De plek om met elkaar in gesprek te zijn. (foto: Gemeente Apeldoorn)

Ik weet zeker dat ik op enig moment moeilijke afwegingen moet maken, tussen de belangen van verschillende groepen. Als raadslid zijn dat natuurlijk de moment waarop je als bestuurder de argumenten en belangen gezamenlijk moet beoordelen. Een wijze keuze maken is dan het meest belangrijk, dat zal nooit iedereen tegelijkertijd tevreden kunnen stellen. Ook dan is het raadzaam om met elkaar het gesprek te blijven voeren.

Laat in onderstaand formulier je onderwerpen en gegevens achter. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en deel deze nooit met anderen zonder je toestemming.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.