Ik ben benoemd!

Ik ben benoemd!

Je zult wel denken, wat bedoel je met “Ik ben benoemd”? Je was toch niet gekozen als raadslid? Jullie haalden toch maar twee zetels? Dat klopt. Maar ik had al verteld dat ik door zou gaan en formeel ben ik nu benoemd als fractievertegenwoordiger. Ook daar ben ik heel blij mee. Want als fractievertegenwoordiger ben je een vaste waarde in het Apeldoornse CDA en in de fractie.

Fractievertegenwoordiger?
De huidige CDA Apeldoorn fractie

Als je benoemd bent als fractievertegenwoordiger ben je ook officieel onderdeel van de CDA Apeldoorn fractie. Immers met 2 raadsleden ben je niet in staat om tegelijkertijd 3 agendapunten te bespreken tijdens de politieke markt in Apeldoorn (PMA). Ondersteuning daarbij is nodig. Niet alleen op de inhoud, maar dus ook in het voeren van het woord tijdens een debat in de PMA. Een mooie opstap dus naar het bijdragen aan de gemeente Apeldoorn. Het enige dat je op dit moment niet mag doen is deelnemen aan de maandelijkse raadsvergaderingen waar daadwerkelijk wordt gestemd.

Vier jaar ‘getekend’

Dat betekent dat ik de komende vier jaar me verder moet bekwamen in de lopende dossiers ten bate van de ontwikkeling van Apeldoorn. Want ik ga ervan uit dat ik in het fijne team van Jan Dirk van der Borg, Alinda Fredriks, Martin Fransen en Peter Buijserd in de huidige raadsperiode veel kleur zal kunnen geven aan het profiel van het CDA Apeldoorn.

Naast de fractie wordt er gezocht naar leden van een steun-fractie. Actieve CDA Apeldoorn-leden die mee kunnen denken op inhoud, die een ruime vertegenwoordiging van de Apeldoornse inwoners zijn en die kunnen helpen om het standpunt van het CDA Apeldoorn van draagvlak uit de achterban te voorzien.

Teamwork

Zo zie je dat een fractie niet alleen uit raadsleden bestaat. Dat zou blij kleine fracties – die binnen de gemeenteraad in Apeldoorn veel aanwezig zijn – ook onmogelijk zijn. De hoeveelheid informatie en werkzaamheden zijn niet door twee of één raadslid te verwerken en uit te voeren. Het is fijn dat er dan een solide team achter de raadsleden staat waarmee je kunt overleggen, discussies kunt voeren en mee kunt samenwerken. Teamwork. Daar gaat het binnen zo’n fractie om.

En laat ik het nu net heel fijn vinden om zo’n team met elkaar te kunnen verbinden. Om er onderdeel van uit te maken en het te vertegenwoordigen in het PMA debat. Ik kijk uit naar de eerste echte inhoudelijke vergadering die op 12 mei gaat plaatsvinden. Nu eerst de raad installeren. Het wordt een mooie tijd!

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.