Politiek is mensenwerk

Politiek is mensenwerk

In de afgelopen twee weken na de verkiezingen is er veel gebeurd. Ik heb geschreven over het duidingsdebat en afgelopen weekend is er al een mogelijke coalitie gepresenteerd door de formateur. Voortvarend en met slechts een kleine meerderheid van 1 zetel. Dat maakt dat het mensenwerk in de politiek nog belangrijker is. Met de installatie van de nieuwe raad door een eed of belofte zijn we klaar om te starten met onze mensen, het werk, kortom het mensenwerk. Voor de mensen in Apeldoorn.

Mensenwerk?
Raadslid en fractievoorzitter Jan Dirk van der Borg

Wat is dan het effect van die term. Mensenwerk. Duidelijk is dat het voor sommigen een grote teleurstelling is om de raad te verlaten. Voor anderen een bewuste keuze. Feit is dat we dinsdagavond 21 leden van de raad zagen vertrekken. Hun stoelen blijven natuurlijk niet leeg. Ze zijn gevuld door enthousiaste opvolgers die staan te trappelen om aan de slag te gaan.

Daarachter staan ook nog eens de fractievertegenwoordigers (waaronder ik zelf) en de fractie-assistenten klaar. Een groot aantal mensen aan het werk. Mensenwerk.

Raadslid Alinda Fredriks

Maar echt belangrijk is te zien dat het gaat om energie, om teleurstelling, jaloezie, passie, vreugde en verdriet. Al die gevoelens gemengd met emoties komen in de afgelopen weken aan de oppervlakte. Ik heb ze allemaal gezien of ook zelf ervaren. En het effect van die gevoelens en emoties kan mooie en minder mooie resultaten opleveren. Dus het is altijd belangrijk om daar rekening mee te houden. In je eigen fractie, in de raad, of bij de mensen om je heen. Het thuisfront zelfs wellicht.

Blijf vooruit kijken en zie het geheel

Als je tussen al die emoties door moet manoeuvreren is het gemakkelijk om te wijzen, om achteruit te kijken of dit lang met je mee te dragen. Doe dat niet. Het is een zekerheid dat je met deze 39 raadsleden vier jaar verder moet. Met coalitie én de oppositie. Blijf dus niet hangen in het effect van mensenwerk, maar help elkaar verder door oog te houden voor het resultaat. Zodat Apeldoorn over vier jaar een mooiere stad en dorpen heeft. Waarin iedereen meetelt. Samen. Goed voor elkaar. Zo waarlijk helpe ons God almachtig.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.