Wijkraad en daad? Of niet?

Wijkraad en daad? Of niet?
Ik werd per ongeluk aangekondigd als ‘Raadslid’. Wellicht…ooit.

Deze week ben ik te gast geweest bij een wijkraad voor deelname aan een programma waarin de ‘vitaliteits-monitor’ van de wijk wat meer zou kunnen worden ingevuld. De wijkraad heeft enige tijd geleden, samen met de gemeente Apeldoorn, middels een onderzoek aangetoond waar bewoners behoefte aan hebben. In een enquete aangevuld met interviews. Het resultaat is te vinden op SamenOsseveld en SamenWoudhuis. Doel van maandagavond was concrete activiteiten met elkaar bedenken om de wijk Osseveld-Woudhuis beter te maken dan ze al is.

Opening door Lokaal Apeldoorn wethouder

Wethouder Peter Messerschmidt stipte bij de opening het belang aan van wijkraden in het betrekken van inwoners van de gemeente. Bijzonder, want juist de rol van zijn collega-wethouder van Lokaal Apeldoorn was er één die behoorlijk wat stof deed opwaaien in 2020. Het is nog wachten op de nieuwe nota van het college die de ‘participatie’ van belangengroeperingen in Apeldoorn beter gaat regelen. De in februari op de agenda staande (maar vervallen) participatieverordening is nog niet klaar voor behandeling in de raad.

Het CDA Apeldoorn vindt de dorps- en wijkraden een heel belangrijk instrument. Zo schreven we al in december 2020. We betreurden het initiële verlies van subsidie van wijkraden, maar vonden te weinig steun aan onze kant.

Hoe doet de wijkraad Osseveld-Woudhuis het?

Omdat ik nu te gast was bij de wijkraad Osseveld-Woudhuis die zichzelf liefkozend ‘WOW’ als terechte afkorting toedicht heb ik voor mezelf eens afgewogen hoe de dorps- en wijkraden het hier in Apeldoorn doen. Niet dat ik ze allemaal al even goed ken, maar ik heb rondgevraagd.

Wat zichtbaar is dat alle leden van besturen van dorps- en wijkraden veel energie en inzet laten zien. Betrokken zijn bij hun buurt of dorp en overtuigd zijn van de zaken waar ze voor staan. In Osseveld-Woudhuis wordt daarnaast ook nog eens – na ook een redelijke impasse – goed samengewerkt met de redactie van de wijkkijker en de vrijwilligers van Denktank Breed. Daarmee is een groot collectief ontstaan uit de wijk.

Wat in wijkraden soms beter kan is de vertegenwoordiging van de echte belanghebbenden. De inwoners in een wijk. Soms ontbreekt het aan het raadplegen van de gehele achterban, het contact met alle bewoners van de wijk. Dat is ook het moeilijkste deel. Daardoor ontstaat soms het gevaar dat de zaken waarover de dorps- of wijkraden overtuigd zijn niet altijd de mening is van de inwoners van de wijk.

Nieuwe verordening participatie

Om die reden is het best een goede zaak dat meer groeperingen, bewegingen en verenigingen inspraak krijgen in de nieuwe verordening waarin participatie wordt geregeld. Zeker niet om de dorps- en wijkraden uit te schakelen of buitenspel te zetten. Maar om meer betrokkenheid uit alle geledingen in een wijk of dorp te kunnen raadplegen.

Vanzelfsprekend gaat het hierbij ook om geld. Bij de verdeling van subsidies over meer ‘participatie-partners’ kan er natuurlijk onvrede ontstaan. De spoeling wordt wellicht dunner er kan in de ogen van sommigen minder worden gedaan.

Terugkoppeling van de resultaten in het Bolwerk.
Terug naar WOW

Maar als je het samen eens wordt, over taakverdeling, geld niet de hoofdzaak laat zijn en je in staat bent om met verschillende combinaties van vrijwilligers en raden samen te werken. Zul je zien dat dat effect heeft. Dat inspraak meer oplevert en dat je meer bereikt. Laat niet één partij de leidende rol hebben, maar sta naast elkaar. Samen. Net als de bewoners in een wijk, buurt of dorp. Dat is vermoed ik ook de gedachte die de wijkraad Osseveld-Woudhuis heeft beziggehouden toen ze op de huidige wijze zijn verder gegaan. Daarmee doen ze hun afkorting WOW(!) wellicht wel eer aan.

Immers. Alleen ga je sneller. Samen kom je verder. Toch?

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.