Het grote geld van Apeldoorn

Het grote geld van Apeldoorn

Er zijn zaken waar iemand minder goed in is. Dat is exact de reden waarom er binnen de fracties ook portefeuilles zijn verdeeld. Zo heb ik een voorliefde voor duurzame techniek en vind ik veiligheid in straat, buurt, wijk, stad of dorp één van de belangrijkste zaken voor alle mensen die in Apeldoorn wonen. En natuurlijk ben ik net als iedereen dagelijks met geld bezig.

Waar ik wat minder mee heb zijn begrotingen. Ondanks dat ik in mijn reguliere werk gewend ben met budgetten te werken, me financieel te verantwoorden en met grote kostbare programma’s te werken heb ik wat minder met de begroting van de gemeente. En toch heb ik me daar de afgelopen week doorheen geworsteld. Tenminste voor een deel. En dat is belangrijk want de begroting wordt éénmaal per jaar vastgesteld. Hét moment om te zorgen dat jouw punten van je verkiezingsprogramma ook financieel worden gewaarborgd. Met andere woorden, zorgen dat je ideeën ook geld krijgen.

Niet alleen de bedragen zijn omvangrijk

De begroting (PDF) is omvangrijk. Meer dan 450 pagina’s met politieke uitspraken, beleidsthema’s, financiele beschouwingen en veel, heel veel pagina’s met cijfers. Een liefhebber van het financiele reilen en zeilen van de gemeente zou er zijn vingers bij aflikken.

Ik beperk me – om ook voldoende diepgang te houden – tot mijn delen die relevant zijn voor mijn portefeuille. Dus ik kijk naar alle algemene pagina’s, inleidingen, beleidswijzigingen en nieuwe lijnen voor de lange termijn. Vervolgens kijk ik naar die programma’s en onderdelen (de gemeente heeft haar begroting in 9 programma’s onderverdeeld) die raakvlakken hebben met mijn portefeuilles. Ik kijk dus naar de ontwikkelingen voor duurzaamheid, veiligheid, mobiliteit, sport en kunst & cultuur. Helaas staat dat niet allemaal bij elkaar. Dus ik flits voortdurend heen en weer in de talloze pagina’s.

De gemeente heeft een korte infografic gemaakt die redelijk laat zien waar het geld vandaan komt en waar het aan op gaat.

Meer dan 700 miljoen euro wordt besteed per jaar. Een enorme hoeveelheid. En de baas over dat geld is over het algemeen de gemeenteraad. Daar ligt het zogenaamde budgetrecht. Het nadeel van een gemeentebegroting is echter dat een groot deel van het ontvangen geld eigenlijk vooraf al besteed is. Slechts 10-15% van de begroting (70 tot 100 miljoen, ook heel veel geld!) is vrij te besturen.

Waar vinden we dat het geld moet opgaan

Het grootste deel van het te besteden geld gaat op aan sociale aspecten. Jeugd, onderwijs, activatie en de WMO. Dat zijn verplichte taken van de gemeente. De overige delen gaan aan andere thema’s op.

De huidige tijd is uitzonderlijk, want de gemeenten hebben veel geld te besteden. Aan nieuwe zaken en nieuw beleid. Dit is deels het gevolg van de uitgaven van de landelijke overheid. Immers als landelijk veel geld wordt uitgegeven mag de gemeente ook veel geld uitgeven. En andersom ook. Als landelijk minder wordt uitgegeven, dan moet de gemeente ook terug in haar budget.

In de begroting ga ik scherp op zoek naar zaken die beter kunnen, die anders moeten. Of met een kleine aanpassing in motie of amendement een thema van het CDA Apeldoorn groter maken. In de eerste lezing zie ik daarvoor wel wat aanknopingspunten. Na een vragenronde aan de opstellers van de begroting werken we toe naar de algemene beschouwingen van alle partijen.

Daarna wordt op 10 november in de gemeenteraad de definitieve begroting vastgesteld.

Laat jouw ideeën gerust horen

Mocht je zelf ideeën hebben, of suggesties voor verbetering? Laat het me weten. Stuur een bericht of neem contact met me op (onderaan de home-page). Dan gaan we samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.