PS…

PS

Normaliter zou PS kunnen staan voor ‘Postscriptum’. Een naschrift, of tweede ondertekening. Ik denk ook dat je dit stuk begonnen bent te lezen met die verwachten. Voor de politiek betrokkenen zou je het ook kunnen lezen als Provinciale Staten. Het bestuur van de provincie. En daar gaat het inderdaad over. De PS van de Provincie. Niet als naschrift, maar als voorbereiding. Voorbereiding voor de verkiezingen die er aan komen en die bepalend zijn de bestuurbaarheid van dit land in de komende jaren. Ben je je daarvan bewust?

Met PS-kandidaten Daisy Vliegenthart (2), Nick Bakker (5) en Diede Balduk (3)
Wat doen de provinciale staten en het waterschap?

Ik snap dat je misschien niet direct weet wat de provincie voor je doet, voor je kan betekenen in je eigen gemeente. Of wat het waterschap (hier Vallei-en-Veluwe) voor taken uitvoert behalve de rekening naar je sturen voor het verbruik van water.

Beiden zijn echter voor de gemeente Apeldoorn – en dus voor jou – belangrijke bestuursorganen. Ze hebben een niet-zo-zichtbare maar zeer belangrijke taak. Met name de rol van de waterschappen wordt steeds belangrijker in een klimaat waar verdroging, extreem weer, vasthouden van water en verzuring van het landschap een rol speelt. Belangen van verschillende groepen spelen een rol, een te hoge grondwaterstand is vaak lastig voor boeren, een te lage ook, maar dan voor sproeiverboden bijvoorbeeld.

De provincie is in Apeldoorn direct betrokken bij de weg langs het kanaal. Verbindingswegen tussen gemeenten zijn over het algemeen een taak van de provincie, in overleg met die gemeenten. Maar de provincie is ook verantwoordelijk voor het plan over stikstof. Medio dit jaar moet dat zijn opgesteld voor onze natuur- en boer-rijke provincie. Ik geef het je te doen.

Provinciehuis Gelderland in Arnhem
(embedded via: https://www.gelderland.nl/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.gelderland.nl%2FVooraanzicht_Huis_der_Provincie_3fe3d58d1b.jpg&w=1920&q=75)

De provincie is ook verantwoordelijk voor een deel van de energie-transitie. Daar waar de gemeente vooral bezig is met zon-op-dak en zonneparken kijkt de provincie naar de locaties van windmolens in de provincie. Een lastige taak die zeker voor Apeldoorn tot 2030 geen windmolens zal opleveren.

De provincie helpt ook met geld en plannen in de gemeente. Een bijdrage voor fietsroutes, voor woningbouw. Verder hebben ze een enorme stem in het luchtvaartdebat en de vliegroutes boven Gelderse gemeenten. Voldoende reden om daar de goede mensen te laten zitten.

Ga dus stemmen

Een oproep is dus om op 15 maart aanstaande een moment vrij te houden om te stemmen. Voor PS en Waterschap. Twee vliegen in één klap. Het CDA Apeldoorn is sterk in de provincie en in het waterschap. Vanuit Apeldoorn zijn Gerhard Bos en Myrthe Kuiper de namen op de lijst. Voormalig Apeldoorns wethouder van het CDA Apeldoorn Marja van der Tas is lijsttrekker bij de waterschappen.

Kom kennismaken!

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen om een prachtige informatieavond te organiseren voor leden en belangstellenden over de verkiezingen in Gelderland. Voor waterschap én provincie. Hou de agenda in de gaten. Op die avond kun je kennismaken met de beoogd statenleden, kandidaten, huidige bestuurders én met de CDA gedachte daarover. Dan kom je op 15 maart goed beslagen ten ijs. Natuurlijk wordt je gastvrij ontvangen. Tot dan!

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.