Apeldoornsche Bosch

Apeldoornsche Bosch

Medio 2022 voerde ik een indrukwekkend debat over het onderzoek naar Joods vastgoed in Apeldoorn na de tweede wereldoorlog. Naar aanleiding van dat debat maakte ik kennis met de Joodse organisaties in en rond Apeldoorn. Het is voor mij persoonlijk een start geweest meer te leren over de historische gebeurtenissen binnen de gemeente, waarvan er één in het bijzonder ingrijpend moet zijn geweest. De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch in de nacht van 21 op 22 januari van 1943. Laten we zorgen dat we dit verhaal blijven herdenken zodat we voorkomen dat dergelijke gebeurtenissen ooit nog plaatsvinden.

Groot Schuylenburg of ‘s Heerenloo

De meeste mensen kennen de locatie van het Apeldoornsche Bosch misschien beter onder de namen Groot Schuylenburg of ‘s Heerenloo. Ook nu nog een zorginstelling die zorgt voor kwetsbare mensen. Ook in de jaren ’40 was dat het geval. Dat maakt de gebeurtenissen van die nacht ook zo vreselijk. Niet alleen kwetsbare patiënten, maar ook hun verzorgers, begeleiders en artsen werden afgevoerd. Bijna 1300 mensen reisden die nacht af naar een zekere dood in één van de concentratiekampen.

Herdenken

Laat ik vooral niet doen in dit blog dat ik de geschiedenis goed ken. Er zijn mede-apeldoorners die er veel meer over kunnen vertellen. Vanuit de synagoge, vanuit de stichting gedenkstenen-apeldoorn en vanuit het herinneringscentrum het Apeldoornsche Bosch zelf. Ik moedig een ieder dus aan om te gedenken. Te herdenken en met eigen ogen te gaan kijken.

herdenken
Het monument voor het Apeldoornsche Bosch in het Prinsenpark
(embedded via: https://assets.website-files.com/5e21a85dae731c5adcd4c39d/5ffd94d89cb50940d3321ec8_prinsenpark03.jpg)
Gemeenteraad

In de gemeenteraad hebben we vorig jaar het besluit genomen voldoende geld en aandacht te blijven geven aan herdenken, maar ook aan het beschikbaar houden van het verhaal. Met CODA en met scholen in Apeldoorn. Het herinneringscentrum krijgt hopelijk de uitbreiding die nodig is om de steeds groter wordende toestroom aan gasten en schoolklassen onder te brengen. Mijn ideaal zou zijn de verschillende herdenkingsorganisaties weer aan tafel te krijgen met elkaar. Eensgezind. Zodat de huidige Joodse gemeenschap én ook hun overleden voorvaderen ondersteund kunnen worden.

Noem de namen

Vandaag worden de namen van alle overledenen uitgesproken. In het vierhuis, op de locatie waar het allemaal gebeurde. Laten we de namen niet vergeten. Laten we herdenken niet vergeten. Laten we voornemen dit nooit meer te vergeten.

Dit mag niet meer gebeuren.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.