The winner takes it all…

The winner takes it all…

Het is een week na de verkiezingen van 15 maart en het stof is nog lang niet allemaal neergedwarreld. Verschillende partijen zijn aan het nadenken over hun relevantie, hun boodschap, het contact met de kiezer of de maatschappij als geheel.

Afdelingen van partijen die op de avond voor de verkiezingen nog vol vertrouwen waren zijn inmiddels, geraakt door verlies en verbazing – druk doende elkaar uit te leggen wat de beste weg voorwaarts is. Zonder daarbij eenduidig te zijn. Verdeeldheid heerst.

Winnaar

En dat terwijl de grote winnaar BBB inmiddels gestart is met het aanstellen van verkenners, moeite heeft met het vullen van alle gewonnen zetels en zich in Europa laat uitleggen hoe de stikstofregels nu eigenlijk naar Nederlandse wetten zijn vertaald. Ik hoop dat ze niet bedrogen uitkomen in hun verwachtingen een gemakkelijke oplossing neer te zetten.

Het is wel jammer dat gelijk wordt gezinspeeld op een val van het kabinet door de partijtop van BBB. De winnaar neemt alles… Dergelijke stemmingmakerij, die natuurlijk wordt opgepikt door de media, zal waarschijnlijk zorgen dat het kabinet elkaar nog steviger zal vasthouden. We zullen het zien. Verkiezingen zijn in deze tijd waarin juist moet worden doorgepakt op de grote dossiers niet handig. Denk aan de lange formatie die we net achter de rug hebben.

En eerlijk is eerlijk, verkiezingen zijn nu voor het CDA vermoedelijk niet de beste uitkomst. Al zinspelen ook sommige van onze eigen afdelingen op het beƫindigen van onze rol in de coalitie.

Verbazing

Het verbaast me wel dat sommige politici nog steeds zeggen dat ze dit signaal van de kiezer serieus willen nemen. Eerder signalen zijn dan jammerlijk gemist. Het is een teken van de ontkoppeling tussen de Haagse Politiek en de werkelijke maatschappelijke thema’s op lokaal niveau. Daarom ben ik zo blij dat ik nog ‘onderop’ mag beginnen. Lokaal mag meepraten over thema’s en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor mijn buurman of buurvrouw. Die leiden tot directe impact op de stad of het buitengebied.

Nieuwe winnaars

Ik ben er zeker van dat het CDA Apeldoorn in de komende periode zal bijdragen aan al deze onderwerpen. Zichtbaar, relevant en impactvol. Dat deden we bijvoorbeeld deze week al. Met onze adviesraad over ondermijning in het onderwijs. We gaan daar als fractie mee aan de slag.c

winner
Enkele leden van de adviesraad: Joke Pennings, Alieke Evers, Gerjan van Dijken en bestuurslid Rudy Ellens.

En onder andere daarmee hoop ik dat we tot de nieuwe winnaars van 2026 gaan behoren. Met de motivatie en ambitie binnen onze fractie zit het in elk geval wel snor…

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.