HET.KLOPT.NIET.

HET.KLOPT.NIET.

Zo begon ik gisteren mijn bijdrage aan het debat over de nieuwbouw van een zwembad in Apeldoorn. Niet dat ik tegen de bouw van een nieuw zwembad ben. Integendeel. We moeten haast maken, want de oude Sprenkelaar dreigt onveilig te worden en staat te hinkelen op haar laatste benen. Maar de keuze die het college in dit debat aan de raad voorlegt is simpelweg niet de juiste. Het klopt niet.

Politieke Markt Zwembad
De politieke markt over het nieuwe zwembad (foto: Peter Buijserd)

Ik nam dit debat ‘over’ van fractiecollega Martin Fransen die al sinds jaar en dag de woordvoering over dit dossier doet. Maar als er 4 vergaderingen tegelijkertijd zijn moet je delen. Ik had me dus zo goed mogelijk ingelezen en gesproken met de stakeholders. En juist daarom kon ik voor het CDA Apeldoorn een helder verhaal houden over waarom dit niet de juiste keuze is en we daarom eigenlijk gedwongen zijn te kiezen voor het al langer liggende alternatief uit 2021. Want toen was eigenlijk de keuze voor het nieuwe zwembad al gemaakt.

Herzien

En zo zijn we dus 2 jaar verder is het project voor een zwembad nog steeds niet aanbesteed en zijn we aan het discussiëren over een (te) grote variant of het al staande alternatief. Omdat er door partijen een nieuw voorstel is ingebracht, dat ook wij initieel steunden. Maar wat een gemiste kans op deze manier. Het herzien van gemaakte keuzes is sowieso een risicovolle zaak. Dat zou je enkel moeten doen als je zeker bent dat nieuwe feiten zich hebben geopenbaard en je daarom aan kunt tonen dat het voorgaande besluit echt fout is of tot problemen zal leiden. En daar ging het mis. Want: HET.KLOPT.NIET.

Inzichten

De inzichten, gepresenteerd als nieuwe feiten, gaven immers mij niet de indruk dat een groter bad nodig was. Ook de insprekers waren helder. Een middelmaat zwembad was ook goed geweest. Nu is er vooral angst dat de kosten voor huur van badwater of de toegangsprijs omhoog gaan. Of dat er opnieuw vertraging optreedt. Een ongewenst gevolg.

We hebben het hier over een forse investering. Meer dan 40 miljoen euro moet in de duurste variant worden uitgegeven. Op zich maak ik me daar nog niet eens zo druk om, ondanks dat het heel veel geld is. Maar de structurele, jaarlijks terugkerende, kosten zijn veel erger bij zo’n investering. Er was 1,5 miljoen begroot per jaar en dat wordt 2,5 door de meerkosten. Voor minimaal 40 jaar lang. En met een aankomend tekort op de gemeentebegroting vind ik dit niet verantwoord. In 2026 is er nu al een verwacht tekort van 12 miljoen. En daarnaast zou ik veel liever investeren in een zwembad op maat én een sporthal, of een turnhal. Dan doen we echt wat voor de hele breedtesport in Apeldoorn.

En naast de kosten is het mij onduidelijk hoe de rekensom voor de behoefte aan zwemwater moet worden berekend. In de stukken en onderzoeken kom ik verschillende uitkomsten tegen die elkaar in gaan. En of de gemeente Apeldoorn in de tijd van dit zwembad naar 200.000 inwoners groeit? Ik heb die cijfers nog nergens gezien.

Veel aandacht voor oppositie

Na het debat werd ik gelijk gevraagd om uitleg te geven aan RTV Apeldoorn. Gerard Yntema en Chantal Zwaag van “In de wandelgangen” lieten me uitleggen waar het om gaat en melden zelf dat er groei zit in de oppositie en dat het een prachtig inhoudelijk debat was met veel tegenstellingen. En zo hoort het. Met respect voor elkaar op het scherpst van de snede. Luister het interview dat ik gaf hier terug.

De raad besluit

Dus wat wordt het dan zul je je afvragen? En die vraag heb ik samen met jou. Gisteren waren de partijen flink verdeeld. Het is onzeker of het voorstel voor de grootste variant van 2×25 meter het haalt. En of dat dan niet tot meer vertraging gaat leiden. Sowieso wordt 2027 halen al een kunst.

Het zou mooi zijn als een meer passend alternatief – in lijn met de wensen van de insprekers – zou voorliggen. Met een wat kleiner prijskaartje. Maar ook dan is het spannend of dat in de korte tijd die we hebben ook echt kan. We moeten er met elkaar maar eens goed over nadenken. En als jij input hebt? Meld je gerust!

De gemeenteraad besluit volgende week, 6 april 2023, over het zwembad.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.