Het CDA is springlevend!

Het CDA is springlevend!

Elke keer als ik artikelen zie over het CDA in verval dan raakt dat me. Alsof je voetbalclub verliest, alsof je gezakt bent voor je examen. Niet dat ik niet zie dat er wat aan de hand is. Of dat er echt wat moet gebeuren. Maar het doet me toch meer als het CDA het onderwerp van gesprek is of een andere partij. Immers, niet alleen bij het CDA is van alles gaande, het hele politieke landschap in Nederland is aan het verschuiven. En daarom wil ik het graag ‘uitschreeuwen’: schrijf het CDA niet zomaar af, we zijn echt nog springlevend. Luister naar het verhaal en maak gebruik van het recht van de democratie.

Het verhaal voor heel Nederland

Al eerder scheef ik hier over het verhaal in voor heel Nederland. Het CDA schreef dat al in februari van dit jaar. Het gedachtegoed dat daarin wordt omschreven, waarin de regio’s weer een rol gaan spelen, we wegblijven van spreadsheet management en waarin we iedereen gelijke kansen willen geven, wordt nu breed omarmd en door meer partijen gepredikt. Omdat het zo’n goed verhaal is. Maar we moeten het als CDA nú naar voren brengen, in simpele woorden. Een 10-puntenplan desnoods om de aandacht vast te blijven houden. Het gedachtegoed springlevend te houden en van ‘ons’.

Integrale benadering van problemen

Om in november slagvaardig aan de slag te kunnen zal het nieuwe kabinet problemen integraal moeten gaan benaderen. Want het een kan niet zonder het ander worden opgelost. Het klimaat staat in verband met de energietransitie, die weer samenhangt met de landbouwtransitie, die nodig is om de bouw weer op gang te brengen om de wooncrisis aan te pakken. Slechts één ding tegelijk oppakken is onmogelijk en duurt in het geheel der dingen te lang.

Partijen die nu beloven ‘Nederland terug te geven’, de migratie- of stikstofproblemen op te lossen of meer voor boer dan burger zijn, lukt dat ook niet. Wees je daarvan bewust. Het lukt niet om alles zo maar op te lossen. Het doet altijd pijn. En die pijn moeten we met elkaar door.

Rol van de samenleving

En daarbij is van belang ook te beseffen dat de overheid, welk kabinet er ook komt te zitten het niet alleen zal lukken. We moeten de pijn met elkaar gaan dragen. De sterkste schouders de zwaarste lasten, alle doorgeschoten marktwerking terugdraaien. Samen zien dat we verschillen, maar wel gelijke kansen krijgen.

Maar als er met elkaar niet bereid zijn te minderen in groei, in consumptie, in te weinig betalen voor goederen die met kinderhanden in elkaar zijn gezet of die geproduceerd zijn in landen die het minder nauw nemen met de arbeidsomstandigheden, dan redden we het niet.

Natuurlijk moeten we daarbij de mensen die het dan moeilijk krijgen helpen. Zorgen dat ook daar de levenstandaard bereikbaar blijft die we in Nederland acceptabel vinden. En daar komt het CDA altijd weer terug.

Springlevend dus!

Want het CDA is realistisch, niet populistisch. Het CDA levert zonder valse beloftes. Het CDA verbindt en wil iedereen gelijke kansen bieden. Wetend dat we niet allemaal gelijk kunnen zijn.

En ik zie dat we binnen de partij, de vereniging, ook dingen doen die niet passen bij de kernwaarden. Anoniem mensen bekritiseren – te makkelijk – en elkaar openlijk de loef afsteken. Als je buiten wilt winnen moet je binnen beginnen. Met elkaar, samen, zij-aan-zij. Ik sprak de afgelopen weken veel tweede kamerleden die bevestigden wat ik voelde. De blijvers zijn gemotiveerd en nog steeds bereid veel van hun leven op te offeren voor het land en de partij.

Juist die gedachten zijn nu nodig. In een samenleving, een economie en een politiek die op vele vlakken elkaar kwijt zijn geraakt. Maar ook het contact met de mensen in Nederland. Als we elkaar weer weten te vinden. Moeite willen doen elkaar te horen en begrijpen. Pas dan komen we vanaf 22 november een beetje verder.

Geef dus een springlevende partij een beetje aandacht. Durf te lezen wat de mening van het CDA is. Durf na te denken en af te wegen. Wat past het best bij jou? En maak dan je eigen keuze. Maak de politiek weer springlevend!

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.