Vertrouwen

Vertrouwen

Met verbazing heb ik vorige week gekeken naar de ontwikkelingen en verschuivingen in het politieke landschap. I&O research deed een peiling net nadat Pieter Omtzigt publiceerde dat hij zijn nieuwe partij lanceerde. Nieuw Sociaal Contract, afgekort tot NSC. Opnieuw een aardverschuiving van het politieke speelveld. Nadat de maanden juli en een deel van augustus zich al gekenmerkt hadden door een uittocht van gevestigde en minder gevestigde politici.

embedded via: I&O

Natuurlijk was ik verbaasd over de grote groep die zich schijnbaar schaarde achter deze nieuwe partij. Ik heb alle respect voor NSC en het gedachtengoed. Dat gelukkig gebaseerd is op de kern van 20 jaar ervaring bij het CDA, maar verbaas me over de forse en diverse groep mensen die zich binnen een week achter een persoon schaart. Welke persoon dit dan ook is.

Volgers

Daarmee lijken kiezers – met alle respect – zich bijna te gedragen als volgers op een social media account. Die kennen ook pieken en dalen. En meer verdrietig. Het tekent ook de wanhoop van veel inwoners van dit land, waarbij ze op zoek zijn naar iemand die ze vertrouwen. Die echt gaat doen wat er is beloofd, oog heeft voor de mensen en zich niet verschuilt achter politieke spelletjes. Zover hebben we het in politiek Nederland – en ook lokaal – dus laten komen. We zijn soms politiek verlamd in de uitvoering.

Transparantie

Een deel van de verlamming komt voort uit de enorme toename van transparantie. Gewenst en ongewenst. En de enorme toename van de complexiteit in regels en procedures. Ik schreef er eerder al eens over. Alles bij de overheid moet volgens het boekje. Fouten maken wordt buiten ook niet meer geaccepteerd. Als er iets niet bekend is kan dat met behulp van de Wet Open Overheid (WOO, voorheen WOB) worden opgevraagd en ligt ook alles inzichtelijk op straat. Of soms kan de WOO worden overgeslagen omdat de cultuur van lekken naar de media ook een gebruikelijke lijkt te zijn geworden.

Het is dus de vraag of deze doorgeschoten transparantie ons helpt of ons blokkeert. Vanzelfsprekend zitten daar genuanceerde kanten aan. Een overheid moet controleerbaar zijn. Vanuit een machtspositie moet altijd aantoonbaar zijn dat je geen misbruik hebt gemaakt.

Toch zijn er ook partijen die deze totale transparantie gebruiken. Het aantal WOO verzoeken is groot. Dat kost in de uitvoering veel geld. En het is aan de voorkant één van de redenen – denk ik – dat bepaalde keuzes door bepaalde mensen niet durven te worden gemaakt.

Dus: vertrouwen

Dus vertrouwen is belangrijk. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Heel normaal. Vooral zeggen waar je mee bezig bent. Mensen betrekken in communicatie is van belang. Zaken lezen uit de media maakt dat je al met 1-0 achterstaat. En dat gebeurt – ook in Apeldoorn – nog te vaak. We moeten meer en meer beseffen dat daar waar politiek mensen raakt (bij huisvesting, AZC’s, Zonneparken) we gewoon aan de voorkant duidelijk moeten zijn wat de intentie is. Hoe we tot die afwegingen komen.

In het CDA Apeldoorn is dat de basis. Nodigen we in fractie iemand uit, of gaan op werkbezoek. We luisteren eerst voordat we keuzes maken. Net als veel van onze collega’s in de Apeldoornse gemeenteraad. Gelukkig ook maar. Ik hoop dat de verbinding landelijk ook weer op gang komt. Dat er vertrouwen komt in de bewindspersonen en dat die het vertrouwen ook waard zijn. Maar ook dat we ze dus waar mogelijk hun gang kunnen laten gaan om uit te voeren. En niet vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Vertrouwen geven. Das ook een kunst.

Personen

Vertrouwen zit daarmee ook vaak in personen. Niet eens in hun ideeën. Want ik vermoed niet dat alle ruim 2 miljoen mensen achter de 31 zetels van NSC hun gedachtengoed heeft doorgenomen. Maar wel een rotsvast vertrouwen heeft in de persoon er achter. Vanwege zijn grote aandeel in een van de politieke dossiers waarin de overheid heeft gefaald.

Ik heb de hoop dat ook zichtbaar wordt in het CDA Apeldoorn dat je vertrouwen kunt hebben in deze fractie. Of dat je dat al hebt gekregen in de afgelopen anderhalf jaar. En dat dat uitstraalt naar de provincie én Den Haag. Dat een Henri Bontenbal ons vertrouwen kan krijgen. Want zeg nou zelf. Het CDA gedachtengoed verdient meer dan 3 zetels. Nederland verdient meer dan 3 zetels in het politieke midden. Dat is nodig. Wil je ons daarbij helpen? We beginnen met vertrouwen.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.