We halen het niet!

We halen het niet!
We halen het niet

Of wel…? Dat is een belangrijke vraag. Als ik terugblik naar het afgelopen jaar dan zie ik enorm veel ambitie in de plannen die ik tijdens de politieke markten zie langskomen. Enorme aantallen pagina’s heb ik, heeft de fractie van het CDA Apeldoorn, beoordeeld. En met ons óók alle andere fracties binnen de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn. En steeds hebben we suggesties, wensen of adviezen toegevoegd voor het college.

Daarnaast hebben we moties ingediend, geamendeerd op voorstellen en in debatten nieuwe verzoeken gedaan voor uitwerking van belangrijke elementen in de visie van het CDA Apeldoorn. Alles om de belangrijke thema’s wonen, zorg, veiligheid of energie (en meer…) op de juiste manier te implementeren.

Stapelen

En het wordt steeds spannender. Vaker en vaker zie ik in de stukken de risico’s van het ‘stapelen van ambities’ voorbij komen. Dat betekent dat verschillende plannen elkaar beïnvloeden. Er steeds meer eisen aan plannen worden gesteld en de samenhang maakt dat het moeilijk wordt continu aan alle voorwaarden te blijven voldoen. Om die reden heeft de raad al eerder gevraagd hoe we de controle houden in de uitvoering van alle opgaven. Maar zien we ook de waarschuwingen die interne controleurs aan de raad meegeven. In het eerste kwartaal van 2024 zullen we kijken of er geschoven moet worden in prioriteiten en worden keuzes gemaakt.

Er wordt heel veel gedaan

Begrijp me niet verkeerd. Er wordt in het huis van de stad heel veel gedaan. Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van heel veel plannen. Dat staat op die talloze pagina’s die we in 2023 hebben gelezen. Maar al die plannen naast elkaar zijn op papier wellicht prachtig, in de praktijk zien we veel moeite in de realisatie. Niet vanwege onwil of andersoortige opzettelijke stagnaties, maar vooral door omgevingsfactoren als netcongestie, nieuwe regels vanuit de landelijke overheid, procedurele termijnen of bezwaren, personeelstekorten en financiele risico’s. En de integrale benadering van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen maakt dat die vaak al in de voorbereidingsfase meer tijd kosten en daarom soms langer duren. En dan heb ik het nog niet eens over ‘voortschrijdend inzicht’ bij de raad, waardoor eerder genomen besluiten worden heroverwogen. Extra werk. Extra geld. Extra tijd.

Voorbeelden

Er zijn voorbeelden te over van zaken die meer tijd kosten dan verwacht, je hoeft de media er maar op na te slaan:

  • De tijdelijke brug over het kanaal ligt er nog steeds niet vanwege procedurele problemen;
  • De flexwoningen aan de Kayersdijk laten nog op zich wachten;
  • Door problemen in de energievoorziening (netcongestie) lijkt het realiseren van de energietransitie lastig, honderden transformatorhuisjes zijn nog nodig in Apeldoorn;
  • Gebiedsvisies lopen door diverse oorzaken ‘uit de tijd’.

En door de diverse impasses zijn fracties of de raad vaak weer geneigd vragen te stellen, zaken te agenderen via het presidium of op andere wijze de hardwerkende ambtenaren af te leiden van het resultaat. Dat is logisch, maar niet altijd even efficiënt. Zelf ben ik ook van het zeer goed doornemen van de feiten en inhoud in het politieke dossier. Veel technische vragen vooraf stellen, die tijd, moeite en afstemming kosten. Ik ben echter altijd goed in gesprek met de ambtelijk opdrachtgevers om te peilen of dit helpt of hindert. Om zo een niet overbodige zware last neer te leggen in een toch al volle agenda.

Hoe halen we het dan wel?

Maar hoe moeten we dan verder? Een terechte vraag. Ik denk vooral dat we ook realistisch moeten zijn. Betrouwbaar. Navolgbaar. Daarin is het ook belangrijk de doelen met elkaar tegen het licht te houden. Goed te monitoren en tijdig bij te sturen. Want we kunnen als raad en college wel alles willen doen, maar als we samen naar de volledige agenda van de gemeente kijken moeten we ook onderzoeken of dat haalbaar is. Onszelf in de spiegel aankijken. Zijn de gestelde kaders reëel, is de uitvoering op de juiste manier ingezet en hebben we goed kunnen controleren? Dan houden we voet bij stuk.

Maar als we in het proces merken dat ondanks die maatregelen de zaken niet lukken, moeten we tijdig een alternatief pad gaan schetsen. Zodat werkzaamheden niet half gebeuren, of mislukken. Maar dat we een integrale afweging maken om teleurstellingen te voorkomen en betrouwbaar zijn voor inwoners. Als CDA Apeldoorn stellen we alles in het werk dat gesprek tijdig te voeren. Binnen de fractie, met onze collega’s in de raad én met de wethouders.

Lange termijn

Natuurlijk moeten we ons ook bewust zijn dat doelen voor de lange termijn worden gesteld, dat ruimtelijke ontwikkelingen over perioden van 10 of meer jaren kunnen lopen, dat de energietransitie tussen 2030 en 2050 loopt en dat hervorming van gemeentefinanciën niet binnen één begrotingsjaar te doen is. Dus te snel op de rem trappen, bijsturen of andere maatregelen vragen is ook niet verstandig. Dat betekent ook dat je niet op elke maatschappelijke reactie moet ingrijpen. Niet altijd kan iedereen het met alles eens zijn. Ook in de politieke afwegingen moeten altijd alle facetten worden meegewogen. En mocht jij daar een mening over hebben of in mee willen praten? Kom gerust eens langs. Draag bij aan onze mooie gemeente Apeldoorn of misschien wel de CDA Apeldoorn fractie?

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.