Jeugd in de wijk – probleem of potentie?

Jeugd in de wijk – probleem of potentie?

In de afgelopen maanden heb ik me – op basis van mijn aandachtsgebied in de fractie – bezig gehouden met veiligheid in de wijken van Apeldoorn. Met name jeugd blijkt soms in hun gedrag niet helemaal de verwachting van andere inwoners waar te maken. De Stentor noemde dat ‘terreur’, in het debat noemen we dat jongeren met problematisch gedrag. Na de vragen die ik namens het CDA Apeldoorn aan de burgemeester stelde, heb ik een afspraak gemaakt met die juiste mensen die zich hard maken voor de oplossing: Jongerenwerk Stimenz Osseveld-Woudhuis, Samen055 Noord-Oost en de Coördinator Jeugdcriminaliteit in Apeldoorn.

Alles komt samen

Met ook nog een debat over het Integraal Veiligheidsbeleid Apeldoorn in de politieke markt kwam alles samen. Ik was voldoende ingelezen in de veiligheidssituatie in Apeldoorn (2021), heb zicht gekregen op de veiligheidsambities en focusgebieden voor de komende vier jaar en mocht benadrukken dat wij – als CDA Apeldoorn – preventie een belangrijk thema vonden in plaats van alleen ‘repressie’ of bestrijden.

Indrukwekkend en verrassend
In gesprek met Samen055, Jongerenwerk Stimenz en coördinator Jeugdcriminaliteit (foto: Imme Schmitz)

En zo zat ik dus samen met een tafel vol enthousiaste medewerkers die zich alle dagen van de week onder andere bezig houden met het helpen van kwetsbare jongeren, in gesprek gaan met rondhangende jeugd en zicht houden op de ontwikkeling van groepen in Apeldoorn. Meestal op constructieve wijze, maar soms ook door duidelijk aanspreken van de jeugd én hun ouders. Indien noodzakelijk ook nog eens begeleid door een ‘uniform’.

En ik ben onder de indruk. Onder de indruk van de betrokkenheid. Ik ben onder de indruk van de manier waarop contact wordt gelegd. Soms in de taal van de straat. Van de manier waarop hulp wordt geboden. Van de plek die deze helpende mensen kunnen en mogen innemen in het leven van opgroeiende jongeren. Soms als reddingboei, soms als corrigerende factor, maar altijd vanuit de oplossing. Nooit vanuit het aanspreken op het probleem. Altijd met de blik vooruit, niet alleen gericht op de historie. Aanspreken in de vorm “Zo licht als het kan, zo zwaar als het moet…”.

Problemen van een grote stad

Ik was verrast om te leren dat ook in Apeldoorn, als 11e stad van Nederland alle problemen die een grote stad kenmerken aanwezig zijn. Ondermijning, Cybercrime en jeugdcriminaliteit. Ik verbaas me over de tactieken die criminele organisaties ook in Apeldoorn gebruiken. Om jeugd te ronselen, voor hun karretje te spannen en zo in hun wereld te betrekken. Als geldezel of pakketbezorger van drugspakketjes. Ik ben vooral ook teleurgesteld dat dit gebeurt in kwetsbare groepen.

Onder de indruk van wat er al is

De passie en motivatie die deze hulpverleners uitstralen is prachtig. De mensen die kwetsbare groepen beschermen. Die zicht houden op hun gedrag, ingrijpen als dat kan en nodig is. Hulp bieden op momenten dat dat kan. Er is voor iedereen op elk moment hulp beschikbaar. We zijn als gemeente kennelijk in staat jongeren weer op de rit te krijgen Soms is het gewoon jammer dat de positieve voorbeelden zich een beetje in de luwte afspelen. Dat inwoners van Apeldoorn deze ‘hulp’ niet altijd zien. Het gevaar bestaat dat we de focus enkel op de problemen en niet op de oplossing leggen. De potentie van de jeugd missen in ons gezichtsveld.

Vertrouwen in de toekomst

Naast het feit dat op dit moment de gemeente Apeldoorn fors ondersteunt en netwerken aan elkaar verbindt is er voor de toekomst wel meer nodig. En niet altijd is alles zomaar te voorkomen. Overlast is van alle tijden.

Maar het is fantastisch om te zien dat er 2 stagiaires aan tafel zitten die een toekomst in de jeugdhulpverlening (op sociaal of juridisch vlak) ambiëren. Nieuw talent gegarandeerd voor de komende tijd.

Daarnaast bestaan er ideeën over integrale toegang, ketensamenwerking en de mogelijkheid van meer budget. Het idee is dat de juiste preventie kosten voorkomt. En dus geld oplevert. Laten we daar eens verder op doorpraten.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.