Lees dit Apeldoorns geheim!

Lees dit Apeldoorns geheim!

Een geheim. Iedereen heeft er vast wel eens één gehad. Of meer. De overheid heeft geen geheimen. Toch? Want eerst was er de WOB, en sinds 1 mei 2022 is de WOO in werking getreden. Een belangrijke stap richting een transparante overheid. Maar ook de overheid kent soms nog een ‘geheim’. Ook in Apeldoorn. Hoe dat zit? Lees verder en je weet het.

geheim
Photo by Caleb Oquendo on Pexels.com
Van WOB naar WOO

Voorheen werd regelmatig gebruik gemaakt van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), waarin met een duidelijk verzoek informatie kon worden opgevraagd bij een overheidsdienst. Geen geheimen meer dus. De overheid was verplicht deze informatie over het algemeen binnen de gestelde termijnen te verstrekken. Soms met deels zwartgelakte onderdelen in het kader van privacy of niet relevante persoonlijke passages.

Vervolgens kwam de Wet Open Overheid (WOO) die vanaf 1 mei geldt. Deze wet gaat verder dan de WOB. Er is namelijk nu ook een actieve plicht voor de overheid om te communiceren waar ze zich mee bezig houden. Voorheen was de WOB veel meer passief. Het beantwoorden van vragen. Nu moet de overheid een actieve communicatierol spelen. Dus zonder dat er vragen zijn. Beter en transparanter.

Is de WOO wel eerlijk?

Ik heb me wel eens afgevraagd of het eerlijk is. Dat je zo maar alle informatie van de overheid mag opvragen. Immers, ik kan ook niet een willekeurig bedrijf aanschrijven en vragen om de notulen van de directie, of de boekhouding. Maar de rol van de overheid is natuurlijk anders. Juist daarom is openheid zo van belang. Een bedrijf maakt geen beleid. Maakt geen wetten. De zorgvuldigheid van die processen is essentieel. Daarom is het goed dat daar actief open over wordt gecommuniceerd. En dat je kunt opvragen hoe het proces is verlopen.

Zijn er dan geen geheimen meer?

Ja, die zijn er nog wel. Ik word er zelf ook wel eens mee geconfronteerd. Zaken die (tijdelijk) even in de beslotenheid van een bepaald onderdeel van de gemeente moeten worden gehouden. Maar dat heeft altijd een goede reden. Het gaat dan om de bescherming van de mensen in Apeldoorn (inwoners, betrokkenen bij een bepaald dossier, veiligheids- of beveiligings-issues) of om economische belangen. Immers als je als overheid iets moet kopen en iedereen weet vooraf wat je ideeën zijn over het geld wat je er voor over hebt kun je beter even je ‘portemonnee’ dicht houden totdat je je keuze hebt gemaakt.

De overweging om iets (tijdelijk) besloten te houden wordt altijd goed afgewogen om basis van de belangen die een rol spelen.

Maar alles wordt openbaar

Als de tijd van het geheim voorbij is, de risico’s niet meer bestaan, publiceert de gemeente de stukken alsnog. Zijn ze weer beschikbaar. Kijk maar op de website van de gemeente Apeldoorn. Dan zie je welke onderwerpen eerst even binnen de gemeente zijn gebleven. En meestal kun je wel begrijpen waarom dat was. En als je het niet snapt? Dan kun je gewoon een WOO verzoek indienen. Want niets is belangrijker voor vertrouwen dan een open overheid.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.