‘Kleine’ reacties op ‘grote’ begroting

‘Kleine’ reacties op ‘grote’ begroting

Van september tot en met november staat de lokale politiek in veel gemeenten in het teken van de begroting. De MPB. Ik schreef er hier al eerder over. Het omvangrijke document is vrijwel onmogelijk door iedereen compleet te lezen of te doorgronden. Het is het werk van vele betrokken medewerkers van de gemeente die er een dagtaak aan hebben de begroting op te stellen. Niet verwonderlijk dus dat de part-time cq. vrijwillige fractie- en raadsleden keuzes moeten maken in welke onderwerpen ze belangrijk vinden.

Honderden vragen

Toch waren de 14 fracties er in geslaagd meer dan 300 vragen te stellen aan de opstellers van de begroting van Apeldoorn. Van opgespoorde spelfouten tot aan miljoenen-grote risico’s in warmtenetten of investeringen. Sommige partijen stelden geen enkele vraag (Fvd, 50+) maar anderen wisten er vanuit één fractie bijna 100 te stellen (D66). Aan de vragen is vaak al af te leiden welke richting of welk onderwerp de partij graag aan de orde wil stellen. Veel fracties stellen ook overlappende vragen. Wellicht zou dat efficiënter kunnen.

Opvallend veel ‘klein bier’

Wat me opvalt tijdens de meer dan 4 uur durende debat-sessie in de PMA zijn de voorstellen voor kleine toevoegingen of veranderingen. Het is mijn eerste echte begrotingsbehandeling als fractielid en vanuit de CDA Apeldoorn fractie hebben we ook veel kleine ideeën of moties die we zouden kunnen indienen, maar kiezen bewust voor deze niet in te brengen. Ons te focussen op de grote lijnen. Niet omdat de kleine zaken niet belangrijk zijn, maar omdat ze NU nog niet belangrijk zijn.

Veel van de tijd gaat dus ‘verloren’ aan het praten over individuele voorstellen voor aanpassingen van een straat, zonnepaneel of het beschikbaar stellen van een bijdrage aan een particulier initiatief. Relevant, goed om te horen, maar niet echt voor een begrotingsdebat.

Daarnaast merk ik dat veel fracties het moment ook aangrijpen om beleidswijzigingen voor te stellen. Eerder door de raad geaccordeerde plannen aan te passen. Wellicht om de reacties van andere partijen te peilen, maar ook daar wordt gelukkig door de VVD fractie aangegeven dat dit niet het moment is.

Waar moet het dan wel over gaan?

Grote thema’s als de energietransitie worden behandeld, Ik pleit voor een versnelde start. Wat kunnen we op basis van de begroting echt gaan uitvoeren om impact te maken. Maar ook voor het beheersen van de risico’s die ontstaan uit de ambities om veel en lang te gaan bouwen. Hoe krijgen we procedures binnen gestelde termijnen geregeld en hoe zorgen we dat de uitvoering van deze ambities ook echt gerealiseerd wordt als er geen personeel beschikbaar is. Grote thema’s die volgens het CDA Apeldoorn aandacht verdienen.

Ook in het sociale domein vraagt CDA Apeldoorn fractielid Clariska aandacht voor vroegsignalering en preventie. Maar ook voor ondersteuning bij laaggeletterdheid. Deze neemt schrikbarend toe en vraagt om maatregelen.

Handhaving is minstens zo belangrijk als preventie. Het CDA Apeldoorn schrijft een amendement op de begroting voor meer handhaving.
Op de foto Frenk en Jaleesa, BOA’s uit Apeldoorn. Foto: archief

Gelukkig mag ik rekenen op bijval van WijApeldoorn en ChristenUnie als ik spreek over de slechts beperkte toevoeging aan handhavers in Apeldoorn. In plaats van de éne FTE die er bij komt (1 persoon!) pleit ik voor veel meer. Zeker nu op verschillende plekken in Apeldoorn door inwoners overlast wordt ervaren. Veiligheid begint in je straat, buurt en wijk. Laten we daar handhaven en voorkomen (preventie). Dat doen we met jongerenwerkers én met BOA’s. Ik ga een voorstel schrijven om de begroting aan te passen (amendement) voor behandeling in de raad. Samen met de betrokken partijen.

Tenslotte

Het is goed om met elkaar van gedachten te wisselen. Zeker in deze tijd waar de begroting vrij rijkelijk is gevuld en geen moeilijke bezuinigingen aan de orde zijn. Met een compensatie voor iedere inwoner en heel veel investeringsruimte voor stad en dorpen. In fysiek en sociaal, in bestuur en veiligheid. Voor elk wat wils. Het CDA Apeldoorn dat altijd oog heeft voor een degelijke financiele huishouding heeft vertrouwen in het komende financiële jaar.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.