BBB – Boer in Beemte-Broekland

BBB – Boer in Beemte-Broekland
Beemte-Broekland

Al eerder sprak ik met inwoners van Beemte-Broekland. Niet eens direct vanuit mijn fractievertegenwoordigerschap. Ook mijn rol als klimaatburgemeester laat deuren open gaan die eerder dicht bleven. En ik geniet met volle teugen van het ontmoeten van al die nieuwe mensen. Zo ook de boeren van Beemte-Broekland.

Landbouw en veeteelt

Ik sprak eerder met Ruud en Antoinet Vossebeld van ‘de Piepers van Ruud’. En recent had ik een afspraak met Sander van Essen. Van het gelijknamig melkveebedrijf in Beemte-Broekland. Wat een keukentafelgesprek had moeten worden liep uit in een gesprek met de hele familie, 4 man/vrouw sterk, net buiten de stal vlakbij de weilanden.

Samen met de gemeente Apeldoorn

Nadat in de ochtend (waar ik niet aanwezig was) al een ronde met de ‘bus’ door het buitengebied was georganiseerd door dat andere BBB: Belangenvereniging Beemte-Broekland, was ik diezelfde middag nog welkom. Samen met Karien van Houwelingen. Zij is vanuit de gemeente verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de integrale gebiedsvisie voor het buitengebied van Beemte-Broekland. In het ochtendprogramma werden vele locaties bezocht, waren veel meer deelnemers en ook wethouders aanwezig. Ruimte voor gesprekken met elkaar. En reden te meer om in de middag nog eens ruim een uur door te praten.

De dilemma’s

Daar waar ik eerder schreef dat voor sommige boeren de ontwikkelingen bij lange na niet snel genoeg kunnen gaan, is het gesprek op deze plek anders. De vraagstukken bij een melkveebedrijf met ongeveer 100 koeien zijn van een andere aard. “Hoe loopt het af met mijn gepachte grond?”, “Wie heeft opvolging om het bedrijf voort te zetten?” en “Moet ik opnieuw met mijn bedrijf verplaatsen?”. Legitieme vragen die in het hart van de bedrijfsvoering ingrijpen. En het hart zit ook daadwerkelijk in de manier zoals de bedrijfsvoering wordt uitgevoerd.

Actieve opvolger

Sander van Essen is als opvolger van het melkveebedrijf inmiddels ook een BBB’er. Een Bekende Beemte-Broeklander. Hij is actief aanwezig in de vertegenwoordiging naar de gemeente, bij de belangenvereniging Beemte-Broekland en tevens druk bezig met zijn opleiding die hem klaarstoomt voor het boerenbedrijf.

Dhr. van Essen senior is opgegroeid in het boerenbedrijf. Heeft een eerste verplaatsing (vanuit Voorst naar Apeldoorn) begin jaren ’00 al achter de rug en voorziet nu opnieuw ingewikkelde vragen voor de toekomst. Wat kan er nog op deze plek. Wat doet de buurman als er een projectontwikkelaar langskomt die zonnepanelen wil plaatsen op de gepachte grond. Reële vragen waarbij het moeilijk is om ieders wensen inzichtelijk te maken. Ieders belangen te vinden.

Soms houden de ondernemers in de buurt even de ‘kaarten tegen de borst’, wachten ze af. Wat doet de gemeente. Wat doen de projectontwikkelaars. Hoe verloopt de stikstofdiscussie voor mijn bedrijf.

Het is aan de gemeente om al die belangen in kaart te brengen. Een integrale gebiedsvisie op gang te brengen. Onder regie, of faciliterend. Verkavelend of bestemmend. Waar het antwoord ligt? Dat heb ik niet pasklaar. Wat ik wel weer zie, is dat een gesprek het beste brengt. Aan de keukentafel of in de wei. Eigenlijk bij iedereen. Persoonlijk. Een goede start.

Vol met inspiratie over dit gebied rijd ik huiswaarts. Prachtig dat BBB: Bijzonder Beemte-Broekland. Eén van de buitengebieden in één van de dorpen van de gemeente Apeldoorn.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.