Het beste idee voor Apeldoorn

Het beste idee voor Apeldoorn
idee voor hoogbouw
Een voorbeeld van de visie op hoogbouw (bron: gemeente Apeldoorn)

In de afgelopen weken hebben we het in fractie, raad, bewoners en belanghebbenden veel gehad over het idee voor hoogbouw in Apeldoorn. En dan met name in het gebied Veldhuis, onderdeel van de ontwikkelingen in de spoorzone (de S van het BSK gebied). Zo hebben we gesproken over het ‘Stadmaken op de Veluwe‘, waarin focus werd aangebracht door de gemeente op de 10 belangrijkste projecten. Bezocht een architect onze fractievergadering, spraken we met een ruime vertegenwoordiging van bewoners uit Veldhuis en was ik samen met veel professionals te gast bij Bouwhuis om meningen te horen over hoogbouw en het stedenbouwkundig verhaal van Apeldoorn.

Subjectief

Als je al die verhalen naast elkaar ziet is duidelijk dat er overal enige mate van subjectiviteit aanwezig is. Niet verwonderlijk, maar daardoor wel divers. Ik heb begrip voor een inwoner die bezorgd is over hoge torengebouwen naast het monumentale buurtje. Ik snap de wens voor behoud aangaande oud cultureel erfgoed. Ik kan natuurlijk meeleven met een inwoner die aan de achterzijde van zijn tuin gaat aankijken tegen een muur van een parkeergarage van 3 tot 4 meter hoog. En ik volg ook de verhalen van experts en stedenbouwkundigen over hoe het ook kan.

En dat allemaal naar aanleiding van de visie van Apeldoorn – uit naam van onder andere Huub Hooiveld en Jaap Graber – op toekomstig gebruik van ruimte. En iedereen vult het op een eigen manier in. Waarbij ik toch enige mate van subjectiviteit proef.

Hoe te kiezen

Het is in deze wirwar van ideeën en suggesties vrijwel onmogelijk een ontwerp te maken dat iedereen tevreden zal stellen. Het implementeren en overnemen van alle suggesties leidt tot een suboptimaal compromis.

Daarom is het de noodzaak voor de ontwerpers, de experts, de verantwoordelijken binnen de gemeente om een visie neer te leggen die voor jaren mee kan, verantwoord en meegroeiend met de stad en haar ambitie. Het moge duidelijk zijn dat inwoners komen en gaan, dat bedrijven en ondernemers zichzelf vernieuwen, groeien en verhuizen en dat experts ook nieuwe meningen en visies ontwikkelen.

ideeën over Veldhuis
Het Veldhuis gebied (bron: gemeente Apeldoorn)

Natuurlijk moet inspraak, participatie en begrip als vanzelfsprekend onderdeel in visie- en planvorming aanwezig zijn. Maar ook hier geldt dat slechts één keuze kan worden gemaakt. En met de maar zeer beperkt beschikbare ruimte in en rond de stad is er een ding duidelijk: We ontkomen vrijwel niet meer aan hoogbouw om te zorgen dat voldoende woningen aanwezig zijn voor alle woningzoekenden.

Verbeteren van het voorstel

Mijn suggestie is daarom om de visie, het voorstel te omarmen. Het is nog niet in detail uitgewerkt en daarop voorstellen voor verbetering te doen. Ik las vanmorgen bijvoorbeeld dat het Platform voor Gehandicapten in Apeldoorn (PGA) en de senioren zich zorgen maken voor de toegankelijkheid van de binnenstad. Autoluwe verdichting maakt bereikbaarheid lastiger. Dat is een handige tip om mee te nemen. Zo ook de effecten van de wind. Niemand wil een tweede ‘kadaster-hoek’ waarbij je bij het passeren van deze hoogbouw aan de Nieuwstraat bijna wegwaait ongeacht de windkracht.

Geen nieuw idee

Maar het lanceren van geheel nieuwe ideeën, die volledig afwijken van de ambities en noodzaak van de ontwikkelingen brengt ons waarschijnlijk alleen maar vertraging. Hoe goed bedoeld ook. Hoe creatief ook bedacht. Ik waardeer de betrokkenheid, maar hoop dat deze energie kan worden gegeven aan overleg over de richting die gekozen is. We moeten voorkomen dat het een ideeënwedstrijd wordt over het beste idee van Apeldoorn. De richting is er namelijk al en is vastgelegd in een omgevingsvisie. Laten we daarom samen kijken hoe we deze richting op de beste wijze kunnen invullen.

Jaap Graber (l) – gemeente Apeldoorn – en Henry Huiskamp – Bouwhuis, op de informatieavond over de toekomst van de binnenstad in Apeldoorn.

Zonder daarbij te pretenderen dat je zelf een beter, nee het beste idee van Apeldoorn hebt.

We gaan beginnen

Het is dus goed om in 2023 echt te gaan beginnen. Het visiedocument te gaan uitwerken naar plannen. Hoogtes bepalen, volumes bepalen en ontwerpen in procedure te brengen. In samenspraak met alle partijen. Maar vooral zorgen dat we starten en daarmee de noodzakelijke tijdlijn halen om onze inwoners allemaal een thuis te geven.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.