De energie van Apeldoorn

De energie van Apeldoorn
energie van apeldoorn

Een van de belangrijkste opgaven voor de gemeente is recht doen aan de energie van Apeldoorn en de energie vóór Apeldoorn. Al langer dan dit jaar wordt natuurlijk nagedacht over energie, energieverbruik of juist niet verbruiken. Er is een duidelijke – en opgelegde – ambitie om net als alle andere gemeenten in Nederland in 2050 energieneutraal te zijn.

Hoe gaan we dat dan doen. In de afgelopen jaren zijn de gestelde doelen niet altijd, of lang niet altijd gehaald. Getuige de monitor die – helaas slechts gedateerde – gegevens over energie rapporteert. Zie als voorbeeld de geringe vooruitgang in de vijf jaren van 2014-2019.

enerige
De resultaten waren tot 2019 nog niet op doelstelling (bron: gemeente Apeldoorn)
Een constructief overleg in een PMA

En nu ligt er een plan. Een koers voor de komende jaren. Best ingewikkeld gezien alle technieken, alle belemmeringen in ontwikkelingen en het op sommige plekken uitblijven van resultaten. Toch is de wethouder in staat geweest om een plan van bijna 90 pagina’s te produceren met zijn ‘dream team’ zoals wethouder Danny Huizer het formuleerde. Als fractieleden krijgen we middels kennissessies inzicht in de mogelijkheden om als gemeente energieneutraal te worden. Begrippen als warmtenetten, aqua- en geothermie en nieuwe energiesystemen worden uitgelicht en toegelicht.

Politieke Markt Apeldoorn

Dat helpt ons verder in de beoordeling van het plan en het constructief behandelen in de PMA. Daar waar in het begin een fors aantal punten van de PvdD wordt behandeld, grijpen we na de pauze in. We moeten het over grote, grotere lijnen hebben. Gericht op de toekomst. Hulde aan Lokaal Apeldoorn die deze interventie opstartte.

Vervolgens komt het gesprek tussen de partijen op gang. Voorafgegaan door een energiek betoog van de VVD Apeldoorn stippen we de juiste punten aan. Zijn we op de goede weg, zijn de doelen haalbaar? Hadden we al niet moeten beginnen? Hoe smart zijn de doelstellingen voor korte termijn? Er zijn kritische toevoegingen en positieve verbeteringen. Ondanks dat de hoofddoelen: Besparen, opwekken en het herinrichten van het energiesysteem niet tot veel discussie leiden.

Dwang en drang?

En sommige partijen zijn kritisch over de wijze waarop bijvoorbeeld de Parken of De Maten hun warmte of hun energie moeten opwekken. Kunnen inwoners gedwongen worden? Wat gebeurt er als je als inwoner graag gebruik wilt blijven maken van je gas-aansluiting? Als je de maatregelen als isolatie, een warmtepomp of andere aanpassingen ondanks subsidies toch niet kunt betalen? Hier moet nog over worden nagedacht. Want ik zie dat gedwongen overstappen als lastig wordt ervaren door veel partijen.

Dilemma’s

Het is duidelijk dat er nog grote dilemma’s op tafel komen. Dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt en dat het onduidelijk is of de doelen wel binnen de gestelde tijdslijnen worden gehaald. Bijvoorbeeld rondom windenergie. Kan dat in Apeldoorn. Zeker nu juist vandaag de wespendief voorrang krijgt boven windenergie.

Windmolens op de veluwe?
Bron: de Stentor via https://images0.persgroep.net/rcs/VE–FGMi7VO_A-s_EU_UBbNUfaM/diocontent/225567562/_fitwidth/694/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.8&desiredformat=webp

En dat onze inwoners ook betrokken moeten worden. Daar zit een grote zorg van het CDA Apeldoorn. Natuurlijk zullen de actieve energie-betogers ons weten te vinden, zullen ook milieuorganisaties aanwezig zijn in het debat. Maar weten we ook die grote middengroep aan te spreken? Die wat minder het politieke speelveld volgt? Die hulp nodig heeft om de informatie te begrijpen?

Nu beginnen!

Belangrijk is wel dat we moeten beginnen! De algemene mening is dat we als we niet direct aan de slag gaan de doelen zeker niet halen. De oproep is dat ook inzichtelijk te maken in een helder planning voor 2023 met concrete doelstellingen.

Ik zal namens het CDA Apeldoorn, de bewoners van de Maten gaan spreken, de mensen van Beemte Broekland blijven bijstaan in de ontwikkeling van de gebiedsvisie waarin de grootschalige opwek een plek moet krijgen en alle anderen die over de energie van Apeldoorn willen praten. Kom gerust eens langs.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.