Veilig fietspad?

Veilig fietspad?

Het verbaast me nog altijd hoe lang een politiek proces zich kan voortslepen. En ik ben er ook nog niet helemaal uit of ik daar aan wil bijdragen of dit – en dat gevoel is sterker – juist wil voorkomen. Want ik geef het je te doen. Een raad met 14 partijen tevreden laten zijn met een gezamenlijk – democratisch – compromis over een fietspad.

Deze week mocht ik namens het CDA Apeldoorn een bijdrage leveren aan het debat over een ‘versoberde’ versie van het fietspad van Apeldoorn naar Vaassen. Globaal van de Anklaarseweg naar de rand van de gemeente Vaassen ter hoogte van de Poelweg.

fietspad voorrang
Aan het woord… (bron: Gemeente Apeldoorn)

Een fietspad met historie. Letterlijk en figuurlijk. Want cultuurhistorisch liep hier voorheen de kaarsrechte spoorlijn van de baronnenroute. Een soort van ‘volle neef’ van de Koningslijn naar het Loo.

Inmiddels is de spoorlijn al jaren verdwenen en overdekt met een smalle laag asfalt. De huidige fietsroute. En al jaren wordt er nagedacht over verbetering van dit onverplichte fietspad omdat de kwaliteit niet is opgewassen tegen de huidige vervoersbewegingen en verkeersdeelnemers. Een goede gedachte.

Impressie F50 (embedded via: https://vlotveiligfietsen.nl/images/F50.jpg)

Maar ook al vele jaren stranden ideeën voor herontwikkeling. Ik maakte mee hoe collega José Bonenberg (oud-CDA raadslid) het debat in januari 2022 voerde waarin een verrassende derde variant ontstond op de fietssnelweg F50, en hoe die F50 vervolgens in Apeldoorn een snelle dood stierf. De gemeente Epe treurde…

Keuze?

En deze week kijken we met elkaar naar de uitwerking van die derde variant. Een ‘versoberde’ maar degelijke verbetering van het huidige tracé. 3,5 meter breed. Twee richtingen. Mooi in beton uitgevoerd. Alle omwonenden, dorpsraad en fietsers lijken redelijk tevreden met deze Baronnenvariant. En met de toezegging van de wethouder dat er slechts 6 (tot maximaal 10) bomen worden verwijderd en zeker ook worden vervangen lijkt de kogel snel door de kerk.

Maar ook nu lijkt een proces van nieuwe wensen zich te ontspinnen. D66 wenst meer bomen, GroenLinks meer verlichting, zelfs smart-oplossingen voor de werking daarvan. De PvdA lijkt voor nog een bredere variant vanwege de grote hoeveelheid gevarieerde gebruikers. En zo dreigt de discussie naar weer en meer nieuwe ontwerpen toe te gaan. Gelukkig weten we elkaar te beperken. Ik wijs de collega’s ook op de voorgaande kaders die de raad in 2022 heeft meegegeven.

Voorrang

Maar het debat begon door de terechte en al oude door inwoners ingebrachte constatering van de VVD die de veiligheid ter sprake bracht. Is het veilig alle kruisingen de fietsers te laten voorgaan en op twee niet? Werkt dat niet verwarrend? Er zijn voor- en tegenstanders. Met alles of niets. Ik ben geen deskundige dus wens advies van buitenaf. Helaas krijg ik dat niet. De kersverse wethouder Wenzkowski vertrouwt op de ambtenaren van de gemeente Apeldoorn. Mijn ervaring daarmee is dat die op sommige punten in de stad al eens een vergissing hebben begaan. Een extern paar ogen kan altijd wat toevoegen. Een verkeersanalyse om die keuze voor de twee kruispunten met voorrang voor auto’s te onderbouwen ontbreekt namelijk bij de stukken.

Besluit in de raad

Over twee weken komt er een besluit in de gemeenteraad. Zo lijkt het nu. Of dat nog tot wijzigingen of verrassende voorstellen komt is nog onduidelijk. Alle partijen geven groen licht voor behandeling op 26 januari.

En leuk om de volgende dag toch je kritische noot terug te lezen in de Stentor. Al lijkt het daarmee of ik nog niet precies weet hoe het zit. Mijn roep was enkel om meer informatie om een beter standpunt te bepalen.

Het is mooi als we deze royale Baronnenroute aan het eind van dit jaar veilig en conform de wensen van de grootste groep betrokkenen (want zo werkt de democratie) kunnen openen. En dat tijdens de uitwerking van de details ook nog de omwonenden worden betrokken. Of de Fietsersbond, of de dorpsraad. Want overleggen, luisteren en uitleggen waarom iets wordt zoals het wordt blijft tot het eindpunt van belang.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.