Waar haal je de energie vandaan…

Waar haal je de energie vandaan…

Vanmorgen las ik in de Stentor op de voorpagina van het katern van de regio Apeldoorn de volgende kop: “Apeldoorn loopt weer achter op de eigen energie-doelen“. Natuurlijk werd mijn oog direct naar dit artikel getrokken omdat ik inmiddels voor het CDA Apeldoorn 3 kennissessies heb bijgewoond, onderdeel ben een een werkgroep energietransitie binnen de gemeente én in december samen met de raad uitgebreid heb gediscussieerd met de wethouder over het programma voor de “Energie van Apeldoorn”.

De energie doelen worden door de Stentor beschreven
Bron: De Stentor, 3 februari 2023

Ondanks dat ik de conclusie van de verslaggever snap, vind ik het – ook in mijn rol van klimaatburgemeester – wel jammer dat dit de kop van het artikel is geworden. Natuurlijk ben ik zelf een enorme positieveling. Is één van mijn favoriete uitspraken ‘Ik ben al blij als ik een glas heb…’ bij een discussie of het glas nu half vol of half leeg is. Daarom had ik liever een artikel gezien dat inwoners misschien zou motiveren om mee te doen met de energie-transitie. Omdat het al zo goed gaat. We op weg zijn naar een energieneutraal Apeldoorn in 2050.

Recente cijfers

Ik snap dat op basis van de gepresenteerde monitor in de raadsbrief niet alles mooi is. Maar ik realiseer me ook dat veel cijfers van de energie-monitor nogal wat ver achter ons aan komen. Veel cijfers dateren zelfs nog van 2021 of vroeger. Dat maakt sturen op resultaat lastig. Daarom kijk ik veel meer naar de inzet. Het programma en de ambities die mede door het CDA Apeldoorn zijn vormgegeven in de voorgaande bestuursperiode. En die ambities en kaders houden we vast. Ook in een oppositierol.

Veel gaande!

Er is veel gaande in de energie-transitie. Enorme aantallen daken in Apeldoorn zijn inmiddels belegd met zonnepanelen. Ook voor monumenten worden in de wijken van de toekomst (o.a. de Parken) mogelijkheden gezocht om te verduurzamen. We zijn de resultaten van de zonneladder aan het vernieuwen. Dus waar kun je allemaal energie opwekken met de zon. Dat hoeft niet alleen met zonneparken. Ook op carports, schuren en parkeerplaatsen die overdekt worden met panelen.

Maar ook de aardgasvrije wijken of aargasvrij-ready wijken staan op de kaart. In de warmtevisie staat voor elk huis hoe de toekomst er ongeveer uit zal gaan zien in het kader van verwarmen.

We hebben gezien dat Firan en Linthorst, samen met de gemeente het warmtenet in Kerschoten gaan ontwikkelen. Het warmtenet in Ugchelen Buiten is onderwerp van gesprek. Dat kan natuurlijk beter.

Energie in Ugchelen Buiten
De oude ketels worden vervangen in Ugchelen Buiten. Maar nog altijd op biomassa.

Er worden visies ontwikkeld voor Beemte Broekland en Klarenbeek. Niet alleen voor energie, maar ook voor sociale en fysieke (lees wonen) ontwikkelingen. In de volle breedte.

Tegenslagen

En natuurlijk zit niet alles mee. Zijn er zaken die vertragen. Windmolens zijn door de natuur, en dan met name de wespendief, in de buurt van Apeldoorn voorlopig niet mogelijk. Op zich niet zo spijtig, want daar waren nog niet veel voorstanders voor. En dat ligt ook meer bij de provincie Gelderland. En het waait hier ook niet echt hard.

De warmtepompen zijn niet aan te slepen. En als je er een hebt zijn er geen installateurs. Ons Apeldoorns Remeha timmert hard aan de weg om dat te verbeteren. Niet alleen hier, maar in heel Europa.

De huurwoningen worden aangepakt en moeten een beter energielabel hebben. Dat kan niet allemaal tegelijk en gaat wellicht niet in het tempo dat we met elkaar willen.

We gaan het halen

Maar het had ook prachtig kunnen zijn door in de kop van het artikel te schrijven dat Apeldoorn hard werkt aan de doelen voor 2050. Dat de eerste stappen zijn gezet. Er tegenwind is in de uitwerking en we die problemen gaan oplossen in de meer dan 25 jaar die we daar voor hebben. Dat motiveert en stimuleert. Inspireert. Zouden we daar niet meer inwoners mee interesseren? Ik begin met het ondersteunen van de wijkraad Osseveld-Woudhuis met hun bijeenkomst in April. Bij de duurzaamheidsmarkt. Ik krijg er nu al energie van!

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.