Waar stem jij voor?

Waar stem jij voor?

Het zal je niet ontgaan. Op 15 maart stem jij voor de toekomst. De toekomst van jouw gemeente. Je straat, buurt, wijk en stad. De provincie, het waterschap en voor Nederland. Ik snap dat je nog niet direct warm loopt om naar de stembus te gaan. Ondanks dat de campagnes van alle partijen begonnen zijn. Toch is het belangrijk om na te denken of je wel of niet gaat. Waar je op zou kunnen stemmen…

Dichtbij jouw huis

Op 15 maart stem je formeel voor provinciale staten en het waterschap. Ik kan me helemaal voorstellen dat je daar niet direct een beeld bij hebt. Want wat doet de provincie nu eigenlijk voor je. En behalve een rekening, wat krijg je verder van je lokale waterschap. In Apeldoorn is dat Waterschap Vallei & Veluwe. En het antwoord zal zijn: Ze doen heel veel voor je. Alleen merk je dat niet in alle gevallen. Maar zonder de bijdragen uit de provincie had de tunnel bij de ringweg in Osseveld-Woudhuis er niet gelegen. Zijn veel natuur- en klimaatttrajecten zoals de Grift niet realiseerbaar en zouden we zonder provinciale N-wegen zitten. Onhandig.

Het waterschap krijgt een steeds belangrijker rol. Daar waar we voorheen water vanuit de bergen in Centraal-Europa graag zo snel mogelijk vanaf bv. Lobith naar de zee wilden brengen, is het vasthouden van water nu van belang. Droogte wordt een steeds groter probleem. Niet alleen voor boeren, maar ook voor bossen. Kijk naar het toenemend aantal bosbranden.

En in je huis heb je mogelijk de tegels uit je tuin ‘gewipt‘ en wil je ook hier water van de regenpijp gewoon in je tuin achterlaten in plaats van in het riool. Allemaal zaken die op basis van onderzoeken en besturing van het waterschap ook dicht bij jouw huis aan de orde zijn.

Nederland bestuurbaar houden

En door te stemmen houdt jij Nederland bestuurbaar. Het waterschap kent een volksvertegenwoordiging omdat er publiek geld (jouw belasting) naar toe gaat. Daarom is er een partijenstelsel en doet ook onze Apeldoornse Marja van der Tas mee als lijsttrekker voor het CDA in het waterschap.

In de provincie wordt door het systeem van Nederland ook de eerste kamer samengesteld. Alle leden van provinciale staten, dus ook onze Peter Drenth, kiezen de leden van de eerste kamer. Die het kabinet en de tweede kamer weer toetst. Realiseer je dus dat jouw stem bijdraagt aan het bestuurbaar houden van Nederland. Een versnipperde eerste kamer, met nieuwe partijen en veel verschillende stromen maakt het besluitvormingsproces stroperiger en minder slagvaardig. Het is goed als je dat realiseert. Het is onwenselijk voor Nederland als de verschillende bestuurseenheden (gemeente, provincie, waterschap en de tweede en eerste kamer) elkaar tegenwerken. Dat komt ons allemaal niet ten goede.

Stem met hart en hoofd

Natuurlijk heb ik het liefst dat je op 15 maart kiest voor het CDA in Gelderland. Voor Peter Drenth en Marja van der Tas. Of één van de andere goede kandidaten die op de lijsten van het CDA staan. Maar stem vooral met je hart en met je hoofd. Kijk naar wat jij belangrijk vindt. En stem. Laat je kans niet voorbij gaan. Want jouw stem op 15 maart is ook een stem voor jezelf.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.