Aardverschuiving…

Aardverschuiving…

U heeft gekozen. Nederland heeft gekozen. Voor een aardverschuiving. Het is overduidelijk. Er is maar één winnaar. Of eigenlijk zijn er 2,5 miljoen winnaars. Want dat zijn de mensen die op de PVV van Geert Wilders hebben gestemd. 2,5 miljoen van de 13 miljoen kiesgerechtigde Nederlanders.

Ik feliciteer deze kiezers en hun partij. Het is een klinkende overwinning die moet worden gevierd. Al moet ik even nadenken over wat ze aan het vieren zijn. Wat er te vieren is.

Natuurlijk vieren ze dat de democratie heeft gezegevierd. Want naast de PVV zijn ook NSC en in mindere mate BBB de nieuwe partijen die hebben bewezen dat een politieke aardverschuiving mogelijk is. Een groot goed.

Wat hebben ze verder gewonnen?

Maar ik vraag me af wat er naast dat belangrijke feit nog meer te vieren is. Ik begrijp echt dat al deze kiezers ontevreden zijn. Klem zitten. Dat er iets moet gebeuren. Maar of een rechts kabinet de problemen sneller, anders of beter op gaat lossen is de vraag. En zijn de thema’s die benoemd zijn ook wel de echte problemen.

Is immigratie of de asielzoeker echt degene die eerder een huis krijgt, een baan voor je neus wegkaapt. Moet de Nederlander echt op de eerste plaats ten koste van medelanders?

Zijn we als kiezers niet te gefocust op het meest zichtbare? Met te gemakkelijke oplossingen. Die misschien niet eens te realiseren zijn.

Goede ideeën

Natuurlijk staan er in de verkiezingsprogramma’s van de nieuwkomers prima ideeën die veel medestanders kennen. Het verbeteren van zorg, het afschaffen van het eigen risico, het terugbrengen van zorg voor ouderen.

Of het populaire idee van het verlagen van de AOW leeftijd. Daar is niet snel iemand tegen.

De betaalbaarheid van deze ideeën is echter lastig. Het klimaat wordt als eerste de dupe. De lange termijn leefbaarheid onzeker. Kolencentrales blijven open en CO2 maatregelen geschrapt. De nieuwe lang bevochten wet voor pensioenen moet volgens de PVV weer van tafel.

Onze positie in Europa en de wereld is veranderd. Wat te denken van alle mensen die een geloof aanhangen dat de PVV wil uitsluiten.

Wat doet dat met de volgende generaties? Wat doet dat met onze maatschappij nu? Ik vermoed dat de gepolariseerde samenleving, de tweedeling nog zichtbaarder zal worden.

Vol verwachting

Natuurlijk klopt ieders hart vol verwachting. Hoe een nieuw kabinet kan worden gevormd. Met een compromis dat ook voor de 2,5 miljoen winnaars acceptabel zal zijn. Ik hoop het. Want de aardverschuiving kun je niet negeren.

En laat ik duidelijk zijn, dit is niet een stuk dat is geschreven op basis van teleurstelling over de resultaten van het CDA. Die zagen we van mijlenver aankomen. Al hoopten we natuurlijk op meer. Met een nieuwe koers en nieuwe leider.

En dus zal ik samen met mijn CDA alles doen om die kiezers te laten zien waar wij voor staan. Vanaf nu. Één voor één. Met een programma met inhoud en een financieel degelijke onderbouwing. We gaan onszelf ook met 5 zetels laten zien. In de tweede kamer, maar ook in al die lokale raden of provincies.

We geven de moed niet op. Niet voor dit Nederland. Het CDA is nog springlevend.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.