FATBIKES!

FATBIKES!

Al sinds begin oktober ben ik bezig met het in kaart brengen van opmars van fatbikes in onze gemeente. De e-bikes die met hun afwijkende uiterlijk en dikke banden met name door jongeren worden gebruikt. Mijn gesprekken met mensen uit mijn omgeving, artikelen uit de media – zowel lokaal als landelijk – schetsen een beeld van overlast en ellende. Toen ook de gemeente Apeldoorn een brief aan minister Harbers ondertekende om in te grijpen heb ik het initiatief genomen hier nog dieper in te duiken.

Wat is er aan de hand?

Begin oktober schreef de Stentor-journalist Armon Veeneman een artikel over overlast van jongeren in Osseveld. De groep die eieren gooit en zwaar vuurwerk afsteekt wordt geassocieerd met fatbikes. Extra handhaving vanuit gemeente en politie werd ingezet. De groep is in beeld.

In de landelijke en regionale media is aandacht voor het probleem. Met name het opvoeren van fatbikes is een reden om alarm te slaan. Niet alleen mede-weggebruikers, maar ook de leveranciers trekken aan de bel. Het opvoeren van fatbikes wordt een probleem. Opvoersetjes zijn gemakkelijk te koop en leiden tot gevaarlijke situaties met hoog oplopende snelheden bij jonge weggebruikers.

Ook op scholen worden – naar verluid van de leerlingen – de problemen erkend. Al zijn er op verschillende scholen nog niet echt regels voor de fatbikes. Ook landelijke regels zijn lastig vorm te geven. Juridisch zijn immers de fatbikes gelijk aan een normale e-bike die op dit moment door een grote hoeveelheid weggebruikers worden gebruikt.

Omdat de beperkte ruimte op het fietspad moet worden gedeeld met veel andere weggebruikers ontstaan onveilige situaties en wordt overlast ervaren.

Jongeren

Omdat in mijn eigen netwerk vooral ook contacten aanwezig zijn van mijn ‘middelbare’ leeftijd, wilde ik toetsen hoe jongeren aankijken tegen fatbikes. Ik kreeg de kans in de jongerenraad van Apeldoorn 2 sessies te organiseren samen met D66 Apeldoorn om het gesprek te voeren. De Apeldoornse Jongerenraad bestaat uit circa 60 betrokken jongeren die regelmatig hun mening mogen geven over vraagstukken binnen Apeldoorn.

Tot onze verbazing waren deze jongeren veelal negatief over de fatbikes. Enerzijds omdat de doelgroep vaker de nog jongere verkeersdeelnemers betreft (12-15 jarigen) en anderzijds omdat de – opgevoerde – fatbikes vaak als vervelend en gevaarlijk worden ervaren. Slechts een enkel lid van de jongerenraad was fan van de fiets of overwoog er zelf een te kopen als ze het geld hadden.

Natuurlijk is de jongerenraad niet een representatieve groep voor jeugd in Apeldoorn, dus ook gebruikers zal ik vragen hun mening te geven. Al is het contact leggen soms best lastig! Wil jij reageren, neem je dan contact met me op?

En nu?

Al eerder sprak ik met diverse partijen- waaronder de fietsersbond – in Apeldoorn om te kijken wat we in de lokale politiek zouden kunnen doen. Maar niet alleen dat. Ik had ook contact met de verantwoordelijk wethouder, de media én de wijkagent. Eigenlijk was daar de stemming unaniem. Er zouden aanvullende regels moeten komen: Het verbieden van het opvoeren van de fiets én het verbieden van de verkoop van materialen daarvoor. Maar ook een helmplicht of leeftijdsgrens. Allemaal regels die lokaal lastig zijn in te voeren. We moeten het dus als gemeente en lokale politiek ‘hogerop zoeken’.

We gaan dus dat wat we geleerd hebben uitwerken, opschrijven, doornemen met alle betrokkenen en dan maar eens met de wethouder in gesprek. Samen met de andere partijen uit de raad die wellicht een vuist willen maken.

De goeden en de kwaden

Recent sprak ik met enkele eigenaren van fatbikes die het een geweldig vervoermiddel vinden. Die comfortabel binnen de gestelde snelheid van maximaal 25km per uur rijden en rekening houden met de andere weggebruikers. Laat ik duidelijk zijn. Dit artikel is niet bedoeld hen over één kam te scheren. In die vorm is een fatbike net als elke andere e-bike, zoals dat ook juridisch is vastgesteld. De goeden moeten dus niet onder de kwaden lijden. Hun fiets is daarmee een gewoon en veilig vervoermiddel. Het zit in die groep die zich het fietspad toe eigenen en ver boven de maximale snelheid willen rijden, inclusief een geïnstalleerde opvoerset. De hierboven beschreven maatregelen die ik graag zou willen stimuleren, zijn dus ook op die laatste groep gericht.

Wat denk jij?

Als jij wat wilt toevoegen aan de discussie, neem dan contact op. Of je nu voor of tegen bent, jong of oud en wel of geen fatbike hebt. Ik hoor je graag. Bedankt alvast voor je reactie.

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.