Het verhaal voor 2024

Het verhaal voor 2024

2023 ligt net achter ons. In de ene stad wat rustiger dan de andere. Ondanks het geweld tegen politie en hulpverleners bleef dat in Apeldoorn – op een schermutseling in Uddel na – achterwege. Gelukkig maar. Nu op naar de ambities voor 2024.

Ik ben al druk doende met nadenken over wat komen gaat. ‘Regeren is vooruitzien’ en dat hoort natuurlijk ook. Als volksvertegenwoordiger moet je de kiezers ook duidelijk maken waar je mee bezig bent én waar je ambities liggen voor de toekomst. Dat deden we in ons verkiezingsprogramma en doe ik wekelijks in mijn blogs en vlogs. Maar ook op de CDA Apeldoorn website kun je onze activiteiten volgen. Want ik doe niet alles alleen. We doen het met het team van de fractie van het CDA Apeldoorn. Elk heeft een eigen domein. Eigen aandachtsgebieden. Want je kunt geen verstand hebben van alles. Samen hebben we voldoende expertise in huis om het CDA geluid in Apeldoorn in te brengen op de verschillende dossiers.

2024

Ik zal jullie kort meenemen in een enkele dossiers die heel belangrijk zijn. Die aandacht behoeven en waar we in 2024 mee aan de slag gaan. Ik doe dat op basis van de grote thema’s die voor iedereen herkenbaar zijn: Wonen, Energietransitie en klimaat, Veiligheid, Mobiliteit, Economie en Zorg en (bestaans)zekerheid. En bedenk daarbij: dit is mijn verhaal voor 2024. In de fractie stemmen we dat altijd met elkaar af en vormen we samen de collectieve mening van het CDA Apeldoorn!

Wonen

“In Apeldoorn maken we de stad af”, zo begint ons raadslid Martin Fransen vaak zijn bijdrage in de gemeenteraad. En dat doen we ook. Tot 2030 moeten er in een veelheid van projecten ca. 8000 woningen worden bijgebouwd. Op veel verschillende plekken in de stad. Het CDA Apeldoorn ondersteunt dat van harte. We begrijpen dat het op sommige plekken impact heeft voor omwonenden, dat het wonen daarbij verandert. Dat hoogbouw nodig is en dat we niet alleen in de stad moeten bouwen maar ook ten gunste van de leefbaarheid in de dorpen. Het afwegen van belangen is daarbij essentieel. Tussen natuur en wonen, tussen buurt en bouwen en tussen hoog of laag. Niet altijd makkelijk, maar altijd op basis van een ‘morele’ afweging.

Wij zijn dus voor de bouwplannen in het gebied in de binnenstad (Veldhuis, Kayersmolen-Noord, Spoorzone en Kanaalzone). De ontwikkelingen in de Oranjerie en de marktwand bij het marktplein voegen wat toe aan de stad. Ik geef de voorkeur aan eerst in de stad bouwen voordat we de snelweg over gaan. Maar met de huidige groei van Apeldoorn is dat op termijn nodig. De voorbereidingen moeten daarom nu wel starten. Het bouwen van flexwoningen (tijdelijke woningen) krijgt veel aandacht en wordt niet altijd ondersteund. Het is geheel afhankelijk per lokatie en per doelgroep die wordt gehuisvest of dit een goede ontwikkeling is. Als CDA Apeldoorn vinden we het belangrijk dat er met de omgeving wordt overlegd. Dat de druk op de omgeving gebalanceerd is en dat het vooraf duidelijk is hoelang en waar de woningen blijven staan.

Energietransitie en klimaat

In de omgevingsvisie en de lange-termijn ambitie van Apeldoorn in 2050 is het duidelijk. We moeten aan de slag met energie. Andere vormen ontdekken, andere opwek, ander verbruik en een ander systeem. Niet voor niets is het motto van het programma ‘de Energie van Apeldoorn’ gebaseerd op besparen, besparen, besparen! Dat lukt nog niet altijd. Door de elektrificatie van allerlei apparaten is het verbruik van elektriciteit omhoog geschoten. Auto’s, warmtepompen en industrie verbruiken steeds meer. Toch is dat niet altijd verkeerd. Fossiele brandstoffen worden minder toegepast en op de lange termijn is dat een goede beweging.

Na besparen komt opwekken. We moeten iets met onze energieopgave. Dat doen we volgens het principe van de nieuwe zonnestrategie. Waarbij we eerst kiezen zonnepanelen op daken te leggen en dan pas te kijken naar andere plekken. Op het dak lijkt ruimte voor ongeveer 700 Gwh. Zo schreef DHV Royal Haskoning in een studie. De vraag is of dat op korte termijn haalbaar is. Problemen als netcongestie spelen een belangrijke rol. Terugleveren van stroom van zonnepanelen lukt dan niet. Op bedrijventerreinen is het vrijwel onmogelijk om grote aantallen panelen op grote daken terug te leveren aan het net. Of een nieuwe grotere aansluiting te krijgen. Ik maak me hard voor creatieve oplossingen ‘achter de meter’. Zodat bedrijven onderling uitwisselen en hun energiecontracten met elkaar af kunnen en mogen stemmen. Op Ecofactorij zijn daar mooie voorbeelden van.

Het lijkt er op dat er daarnaast nog noodzaak is voorenergie uit wind en zon op land. Hoe vervelend dat ook is. Wind is tot 2030 door de provincie afgesloten en zonnepanelen op natuur- en landbouwgronden lijken ook vrijwel onhaalbaar te zijn geworden met de nieuwe regels die in 2024 worden bepaald door de provincie. Toch moeten we in gesprek blijven met elkaar. Of er op bepaalde stukken grond – naast snelwegen, of minder waardevolle en laaggelegen landbouwgronden – niet tóch een bijdrage kan worden geleverd. Op welke wijze dan ook. Ik hou het gesprek gaande op alle vlakken met elkaar. Zodat je elkaar kunt vinden in de opgave én de oplossing.

Tenslotte moeten we ook het energiesysteem veranderen. We gaan op zoek naar andere vormen van energie. Aquathermie (uit water), bodemenergie (warmte uit de grond) en vanuit de provincie wordt wellicht onderzoek gedaan om op lange termijn kleinere vormen van kernenergie (SMR) mogelijk te maken. Maar dat levert voor 2024 zeker geen oplossing. Wat wel meer kan worden toegepast is opslag in het energienet. We zien bij particulieren en bedrijven innovatieve vormen van opslag in batterijen. Nu nog niet groots inzetbaar, maar een hoopgevende techniek die ook gemakkelijk in Apeldoorn particulier en bedrijfsmatig kan worden ingezet.

Veiligheid

Eén van mijn belangrijkste doelen is om Apeldoorn veilig(er) te maken. Veilig te laten voelen. Dat is tevens ook één van de meest ingewikkelde. Maar ik begin klein. Want ‘elke druppel op de gloeiende plaat is toch een druppel’. Dat betekent dat de termen Schoon, Heel, Veilig dicht bij elkaar passen. Schoon op straat. Bij de afvalstations en retourette op de Mheen bijvoorbeeld, diftar-containers bij hoogbouw in de Sprenkelaar.

Heel in de wijken. De nieuwe bushokjes die heel zijn en moeten blijven. De prullenbakken bij Cruyff courts, maar zeker ook het andere straatmeubilair dat het na deze oudjaarsnacht vast zwaar heeft gehad. Zorg dat het heel blijft of snel wordt gerepareerd.

Veilig is een breed begrip. Ik hoor van direct aanwonenden bij het Asielzoekerscentrum aan de Deventerstraat toch verhalen over overlast. Nare ervaringen. En hier in mijn wijk – op een steenworp verder afstand – zijn er totaal geen klachten meer. We moeten de goeden niet onder de kwaden laten lijden en daarom direct ingrijpen als er meldingen komen van overlast. Niet alleen rondom het AZC, maar in alle wijken waar individuen of groepen zorgen voor overlast. In de binnenstad met zorg mijdende verslaafden in bijvoorbeeld het Amaliapark en in Osseveld, Zevenhuizen en Zuidbroek met jeugd waar op sommige momenten de boel ontspoort. We doen heel veel, maar van veiligheid heb je nooit genoeg.

Ik streef naar niet alleen objectief meetbare veiligheid (minder inbraken, minder jeugdcriminaliteit, minder ondermijning en ronselen bij scholen en minder drugsgebruik, goede verlichting) maar ook naar subjectieve gevoelens van veiligheid. Daar ga ik in 2024 – samen met enkele andere partijen in Apeldoorn – aan werken. In het integrale veiligheidsplan (IVP) dat is gemaakt zijn er strategische aandachtspunten die vragen om monitoring. Vanuit de fractie zal ik er scherp op blijven letten dat alle zaken die zijn genoemd ook worden opgepakt en anders bevraagd. Op naar een veiliger Apeldoorn!

Mobiliteit

In een stad waar volop gebouwd wordt, die veilig moet zijn en waarbij enerige en klimaat een rol spelen, moet je letten op mobiliteit en bereikbaarheid. Niet voor niets is er discussie over binnenstadslogistiek (hoe houd je de binnenstad bereikbaar voor ondernemers, zonder de luchtkwaliteit niet helemaal uit het oog te verliezen). Maar ook over de vergroening van de binnenstad tegen hittestress en als onderscheidend vermogen. Hoe mooi is het als onze binnenstad begint te bruisen als groene ‘dwaalstad’ waar je op veel plekken kunt zitten, recreëren, shoppen en een terrasje pakt.

De huidige groep ondernemers maakt zich zorgen. Ik ga graag met ze in gesprek in 2024 om te kijken hoe we elkaar kunnen vinden in een stevige lokale economie en toch ook kunnen voldoen aan de nieuwe visies op mobiliteit. Immers op alle delen van de Apeldoornse infrastructuur moeten we samen onderweg. Dus ook inclusief de eerder benoemde fatbikes en alle andere bestuurders op fietspaden en wegen.

In Apeldoorn is afgelopen jaar met de tunnel in de laan van Osseveld een grote stap voorwaarts gemaakt op de ring. Dat moet ook gaan gebeuren in Apeldoorn-West. Want als de ring voldoet (ook aan de hertenlaan en reeënlaan) dan kunnen we de binnenwegen autoluwer maken, zonder bereikbaarheid in de stad te verliezen. Met betaalbare parkeervoorzieningen aan de randen, goed openbaar vervoer en vormen van deelvervoer (auto’s, scooters, fietsen) die kunnen helpen in de binnenstad. Natuurlijk moeten voor zorgmedewerkers, mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of andere doelgroepen uitzonderingen worden gemaakt.

Bereikbaarheid is bepalend. Voor alle vormen van vervoer. Maar aanpassingen zijn ook nodig. We moeten het met elkaar oplossen. Binnen de kaders die daar door de wet aan worden gesteld.

Economie

Apeldoorn heeft een sterk groeiende economie. Een van de redenen waarom ook uitbreiding wordt gezocht in nieuwe bedrijventerreinen. Er is inmiddels een ontwikkeling gaande bij Ecofactorij II en er wordt gezocht naar mogelijkheden aan de Noordkant van Apeldoorn. De huidige bedrijventerreinen zijn vrijwel uitverkocht.
Een van mijn doelen is een bedrijventerrein te benoemen tot smart energy innovation hub. Samen met de VVD denk ik na over een dergelijk label en lobby. Een cluster van bedrijven die daar nadenken over nieuwe energiestrategieën, nieuwe technieken ontwikkelen of maak-industrie die een bijdrage levert aan de transitie in de energie van Nederland.

De lokale economie is van belang. Ondernemers hebben het nog altijd zwaar. De overheid kan niet blijven ondersteunen, maar moet wel optimaal faciliteren in ondernemerschap. Regelmatig verschijnen op social media nog wel eens voorbeelden die worden geduid als ‘ondernemertje pesten’. Ik ben van mening dat dat niet de bedoeling is en dat ook niet gebeurt in Apeldoorn. Wel zorgen we er met elkaar voor dat ondernemers opereren binnen de regels.

Ik hoop de inwoners van Apeldoorn ook te betrekken bij de lokale ondernemers. Tijdens corona werd de oproep ‘koop lokaal’ massaal gedeeld. Maar in het afgelopen jaar hebben we toch ook weer veel goederen online besteld en zijn het vooral PostNL, DHL, DPD en andere pakketdiensten die veel door de straten rijden. Besteed je euro dus lokaal, dat helpt echt! Daarmee is de benoemde uitholling van onze binnenstad niet alleen een zaak van de gemeente en ondernemers, maar ook van inwoners die weer massaal de binnenstad gaan opzoeken.

Ik ben persoonlijk van mening dat door de opkomst van het online shoppen, prijzen vergelijken, de specialist uit de binnenstad helaas wordt genegeerd. Te duur, te weinig gemak. Onterecht. Deze beweging is al jaren aan de gang en niet enkel veroorzaakt door parkeerbeleid, fietsenstallingen of bereikbaarheid. Het één staat natuurlijk niet los van het ander, maar het is te makkelijk om de schuld te leggen bij oorzaken binnen de gemeente Apeldoorn. Als CDA Apeldoorn willen we graag bijdragen aan de mogelijke oplossingen. Neem gerust contact op.

Zorg en (bestaans)zekerheid

Vrijwel het grootste deel van het geld in Apeldoorn wordt besteed aan het ondersteunen van inwoners die kwetsbaar zijn. Geen werk hebben. Extra aandacht nodig hebben. Het CDA Apeldoorn ondersteunt dit van harte. We willen graag dat iedereen mee kan doen. Voorbereid is op wat de maatschappij van je vraagt. Dat begint al met de focus die Clariska van Hoek legt op een kansrijke start binnen een nieuw gezin. Maar vervolgens ook op het ontwikkelen van de leesvaardigheid van kinderen en hun mindergeletterde ouders. Je staat verstelt hoe vaak dat voorkomt. Ook in Apeldoorn.

Er zijn inmiddels veel mensen die op enige wijze hulp nodig hebben. Wij blijven die steun bieden. Ongeacht waar je vandaan komt, wie je wilt zijn of bent en ongeacht of dit je eerste of tweede kans is. We stimuleren ook initiatieven die in de samenleving ontstaan. Bij vrijwilligers of verenigingen. Mensen die elkaar ondersteunen. Dat is het meest dankbare werk.

Natuurlijk is het doel iedereen weer zelfstandig en weerbaar – bestaanszeker – een plek te geven. Maar daar waar dat niet mogelijk is zullen wij als CDA Apeldoorn trachten initiatieven te ontwikkelen of te ondersteunen die iedereen een plek geeft in Apeldoorn.

2024

Het bovenstaande is maar een ‘tipje van de sluier’. Er gebeurt zoveel meer. Op het gebied van digitalisering, natuurbeheer en klimaatadaptatie. In de wereld van verenigingen in sport en cultuur. Erfgoed. Alles krijgt aandacht. En daardoor is zeker in 2024 niet alles af. Regeren is vooruitzien schreef ik in de introductie. Maar ook voor de lange termijn. Geef de gemeente een kans goed te doen. Geef de partijen een kans goed te doen. Laten we de verwachtingen over en weer duidelijk zien te krijgen. Zo ontstaat vertrouwen.

En als je het niet direct mee krijgt? Ga in gesprek. Stel vragen. Vorm dan je mening. Neem gerust contact met me op. Of met één van mijn fractiegenoten Alinda, Clariska, Myrthe of Martin. We luisteren altijd. En geven een passende reactie.

Blijf ons volgen. Ook in 2024!

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.