Integraal

Integraal
Bron: https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/integraal

Dit zegt onze ‘Dikke van Dale’ over het woord integraal: Voltallig, geheel. En in de laatste weken of maanden hoor ik eigenlijk niet anders. We hebben het continu over het geheel binnen de Apeldoornse politiek. We kijken integraal. Alles wordt met alles verbonden. Een goede ontwikkeling vermoed ik, maar het maakt de behandeling wel complexer.

Waar gaat het over

In de laatste maanden heb ik mee kunnen praten over diverse programma’s. Over binnenstedelijke ontwikkeling in het BSK gebied, over de energie van Apeldoorn en gisteren mocht ik het hebben over mobiliteit. In al die onderwerpen werd continu gesproken over integraliteit. Een integrale visie. En ik snap dat. Integraal. Want het wordt beter als je het gehele plaatje bekijkt. Als je over de Veluwe praat heb je het over natuur, recreatie, stikstof. Bij mobiliteit gaat het over veiligheid, bereikbaarheid, aansluiten op de woonontwikkelingen en vernieuwend vervoer. En met een schuin oog kijken we bij laadpalen voor electrische auto’s ook naar de ontwikkelingen van het electriciteitsnet.

Ingewikkeld
Bron: pixabay – congerdesign

Door de verbinding van de diverse onderwerpen wordt het er niet makkelijker op. Een complexe puzzel. In de voorbereiding van het debat van gisteren moest ik niet alleen een document met bijlagen lezen over de 4 onderwerpen die centraal stonden. Om echt goed voorbereid te zijn werd verwezen naar de Verkeersvisie 2016-2030, de omgevingsvisie “Woest Aantrekkelijk Apeldoorn”, Visie op mobiliteit in het stadspark Apeldoorn, de rapportage over de GO-deelscooters, het parkeerbeleid van de gemeente voor auto én de parkeervisie voor auto en fiets.

Allemaal documenten waarin stukjes van beleid, regels, planningen en ambities staan. In hun eigen ‘context’, passend bij de lijn van het document. Zo wordt de behandeling wel ingewikkeld. Niet alleen vanwege de hoeveelheid, maar ook vanwege de samenhang. Wie houdt daarbij het overzicht. Hoe kun je als raad blijven controleren of de gestelde kaders in al die samenhang niet verloren gaan. Een opgave.

Is er een oplossing

Ik heb me afgevraagd of je dit gemakkelijk kunt oplossen. En die oplossing is er denk ik niet zomaar. Wat ik wel merk dat tijd en ervaring je helpen. Mijn ervaren mede-fractieleden en raadsleden Alinda Fredriks en Martin Fransen zien historische verbanden die ik nog niet ken. Simpelweg omdat ik er bij het ontstaan van voorgaande stukken nog niet ‘bij’ was. Het is dan ook fijn om met een gemengde fractie te sparren over wat er door het CDA Apeldoorn wordt gevonden van die integraal te behandelen onderwerpen.

Nieuwe inzichten vermengen zich met kennis en ervaring. Dat maakt het CDA Apeldoorn een frisse lokale partij. Met haar wortels weer midden in de gemeente met haar dorpen.

Het college

Ik heb ook wel bewondering voor het college. Dat zo’n zelfde mix kent van nieuwe en ervaren deelnemers. Zelfs wethouders die nieuw instappen. Ook zij moeten zich dossiers eigen maken. Vertrouwen op hun ambtenaren in de dienst. Zich laten bijpraten en de raad op de juiste wijze informeren en meenemen. De goede antwoorden geven op complexe vragen. Waarbij vanzelfsprekend ook een integraal antwoord wordt verwacht.

Ik wens ons allemaal – integraal – succes toe!

Gepubliceerd door Hans van Gerrevink

1969, Apeldoorner van geboorte en in hart en nieren gebleven. Al 25 jaar woonachtig in Osseveld-Oost. Opgegroeid met de kernwaarden van het CDA in de Apeldoornse Metaalbuurt. Enthousiast en energiek. Mantelzorgt voor moeder. Klimaatburgermeester, aanvoerder, hardloper en verbinder.